1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kiếm bitcoin miễn phí 200k/ngày ko scam. update ngày 2/8/2016

Discussion in 'Recycle Bin' started by le_dung1992, Aug 2, 2016.

kiếm bitcoin

 1. kiếm bitcoin với faucet

  0 vote(s)
  0.0%
 2. kiếm bitcoin free

  0 vote(s)
  0.0%
 1. Tổng hợp site kiếm bitcoin miễn phí. Các bạn ai có trang nào thì share cho mọi người nhé
  chúc các bạn kiếm thật nhiều bitcoin


  3 PHÚT KI?M SATOSHI
  http://www.btcfixer.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (140)
  http://delozauzitekfly.faucetfly.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100)

  5 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://fautsy.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100 - 10000 satoshi)
  http://www.getbitcoin.online/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (50- 3000)
  http://crypto4free.net/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (60 - 1000)
  http://xbit.co.in/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100)
  http://getyourbitco.in/228503 ( 200)
  http://worldofbitco.in/ ( 150)  10 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://thegoldwinners.tk/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (250)
  http://www.dripdropfaucet.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://www.martinbitco.com/ (100)  15 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.free-bitcoin.biz/faucetbox1/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100)
  http://faucetselection.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150 - 400)
  http://bigfaucet.ml/?f=1&r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150)
  http://eudirect.co.uk/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 150- 1000)
  http://coinclix.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200- 5000)  20 PHÚT NH?N SATOSHI

  30 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.satoshimachine.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://www.freesatoshi.club/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://bitcoways.xyz/faucetbox/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (101- 500 satosi)
  http://scoutfaucet.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (50 - 1000)
  https://acqua.pw/# ( 100- 5000)
  http://asaltulis.xyz/faucet/ ( 100- 400)
  http://cryptogolds.com/Bitcoin/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100)
  http://morebitcoin.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 50000)
  http://bitcoinvalue.website/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50 - 10000)
  http://goldsbitco.in/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://gen4you.ml/attention.htm (400)
  http://www.forgrad.ru/btc360/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://gen4you.ml/success.htm (150)


  60 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.satoshiworld.club/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi )
  http://www.bitcoinfree.space/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://www.lemonbitcoin.com/faucet/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (105 - 1000 satoshi)
  http://www.pentafaucet.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 105- 50000)
  https://winfreebitcoin.net/ (100 - 500)
  http://www.maddoglion.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 250)
  http://moneystroy.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50- 5000)
  http://www.bitcoinz4you.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 500)
  http://www.cryptroller.com/faucets/bitcoin/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150- 300)
  http://greenfaucet.cf/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50 - 200)
  http://moneybts.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 1000)
  http://gamerfaucet.com/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100)
  http://fastsatoshi.pro/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 5000)
  http://maneystroy.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 3000)
  http://myfreebit.co/home.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV#sthash.oOwT4vwL.dpuf ( 100- 600)
  http://asaltulis.xyz/faucet/ ( 100- 600)
  http://www.daddybitco.in/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 202)
  http://www.ingames.pw/btc/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 500)
  http://memefaucet.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 2100)
  http://lotofsatoshi.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100)
  http://lotofsatoshi.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 150)
  http://www.gimlifaucet.eu/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (300- 1000)
  http://www.ref-hunters.ch/btcmission/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200)
  http://captchas.rocks/ (100)
  http://mysatoshiweb.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200)
  http://trnden.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 500)
  http://www.satoshiterminator.com/ (200)
  http://easy-money-inet.ru/btc/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150)
  http://bitcoin.streamerfaucet.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150- 500)
  http://hotush-kran.mcdir.ru/ (200)
  http://freebtc.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (150 - 1000)
  http://www.bitcoinfree.eu/ (100- 500)
  http://beeteecee.website/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 1000)
  90 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.satoshibox.club/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi )
  http://www.cryptroller.com/faucets/black/bitcoin/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 300- 600)
  http://dailycoin.cf/5947236022 (200)


  120 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.satoshifaucet.space/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  https://bitcoinmonster.win/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://www.lotobitcoin.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (50 - 1000 satoshi)
  http://allcoin.pw/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 250)
  http://gettcoin.top/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 300)
  http://cristalbit.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (110- 250)
  http://getcoin.pw/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 300)
  http://www.250satoshi.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 320)
  http://coinadd.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 250)
  http://bitcoingala.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 1000)
  https://satochis.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 500)
  http://satoshimonster.cf/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200)
  https://coinswiper.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 150 - 500)
  http://dailycoin.tk/3836246004 (200)
  140 PHÚT KI?M SATOSHI
  http://blackbit.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100-300)
  http://freebitco.pw/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 - 250)
  http://litebitco.top/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 280)
  http://faucetbit.ml/2075144577 (200)

  180 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://btc-central.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (155 satoshi)
  http://btcforyou.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://freebtc4u.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://btc4u.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://www.bitcoin-satoshi.info/ (100 satoshi)
  http://ojoclick.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50- 1000)
  http://www.predimania.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 500- 1000)
  http://btcforu.ru/ ( 180)
  http://faucet.bitcoinbarry.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200- 5000)
  http://apuestoalrock.com.ve/PolyFaucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 350)
  http://satoshik.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://monifaucet.faucetfly.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://kilobit.ml/3237474585 (200)
  http://satoshik.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200 -500)

  240 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.satbitco.top/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100- 500)
  http://www.l2server.info/top/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100 - 900)
  http://lainternetonline.com/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100 - 2500)
  http://givemecoin.com/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://bitcoinerz.club/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 350)
  http://domusbtc.ga/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://megabit.cf/9240003344 (300)
  http://satoshisforall.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (300)
  http://faucet.ml/2317144586 (250)
  http://domusbtc.ru/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200- 500)


  300 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.faucetking.website/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 600)


  360 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://bitcoinking.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (100 satoshi)
  http://moneyinpjs.com/fast-bitcoin/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50- 1000)
  http://bitco1n.net/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 50 - 5000)
  http://manycoins.ru/ ( 250- 500)
  http://faucetworlds.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://faucetclick.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (600)
  http://megabit.ml/6216454583 ( 360)
  http://faucet.bitcoin4dummies.net/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (600)
  http://bitcoinerz.club/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (300)
  http://faucetworlds.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (400-1000)


  480 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://ultrabitcoin.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 500- 10000)
  http://comanche-shop.in.ua/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://www.predimaniabits.com/predifaucet/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 500)
  http://satoshipanda.website/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (400)
  http://bearbitcoin.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)
  http://ultrabitcoin.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)


  720 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://tradingsbtc.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (420 satoshi)
  http://www.boxfaucet.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 150)
  http://www.dayrox.com.ve/dayroxfaucets/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 400)
  http://megafaucetbox.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200- 700)
  http://horseracing.space/chevaux/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 400- 1000)
  http://www.sultry.co.in/ (200)
  http://www.joseluisestevez.com.ve/yeyofaucets/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (600)
  http://btctradings.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://tradingsbtc.info/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://www.joseluisestevez.com.ve/yeyofaucets/index.php?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (450)


  900 PHÚT NH?N SATOSHI
  http://www.itsrainingbitcoins.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200 satoshi)
  http://clickbitcoin.su/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 121- 1380)
  http://www.bitcoin-rotator.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (200)


  1000 PHÚT KI?M SATOSHI
  http://www.bitcoinfaucetflowing.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100- 1000)
  http://www.infinitybitcoin.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 100)
  http://freebitcoins.pcriot.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)

  1440 PHÚT KI?M SATOSHI
  http://www.boxfaucet.net/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 550 -10000)
  http://bitcoinbets.win/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 420)
  http://btccoffee.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 300)
  http://www.bitdroplets.com/btc30/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 200)
  http://faucet.bitcoins43.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV ( 650 - 10000)
  http://rexuniafaucet.xyz/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (300)
  http://www.newsbtcoins.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (500)
  http://masterbtc.com/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (400)
  http://u24.co/faucet/?r=1K2v25SvW9sU7ZtfqD1PYiYtmhMRz9hsxV (400)
   

Share This Page