1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kiếm tiền,Trao đổi View Youtube,Like Face,Subcri,Traffic.....

Discussion in 'Tuyển Referrers' started by hoangpm, Aug 10, 2016.

 1. Sever hoạt động được 190 ngày ( vẫn trả tiền bình thường )
  _________
  Như tiêu đề ở website này bạn có thể kiếm tiền = cách xem video, like video, subscribers video, like face , like google, T witter,PTC,Traffic,Plus+...... nói chung là rất nhiều.
  Click đều theo giá của người muốn đăng tầm tầm khoảng 20> 50 point / 1 click cứ 100 poitn = 0,02$
  Rút tiền : 1,5$ hoặc 0,002 BTC ( các ngân hàng rút : PayPal,Payza, Bitcoin, OkPay)
  Ref bonus : 10% click của người ref + 100 point/1 ref
  Bonus hàng ngày : 100 Point khi hoàn thành 15 click
  Hoạt động 1: Cứ mỗi 1 tiếng nhập capcha 1 lần được 25 point hoạt động
  _________________
  Link đăng ký : http://followfast.com/register.php?ref=hoangpm
  Bonus hoạt động click : top 1 - 600 Point, top 2 - 300 Point, top 3- 150 point, top 4 -75point, top 5 - 50 point
   
  Last edited: Aug 17, 2016
 2. Ai cần view youtube zo đây nào
   
 3. bài viết quá hữu ích thank]
   

Share This Page