1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC LAZYTASKS.COM - Site PTC, minpay 0.01$ PP

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Mar 9, 2015.

 1. Web LAZYTASKS là site mới PTC click quảng cáo
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình:
  http://www.lazytasks.com/?ref=reptcnts

  -Khi đăng ký thành viên của web:


  +Mỗi ngày khoảng 0.15$, nhận được 0.01$, 0.002$, 0.0002$ khi click quảng cáo
  +Nhận được 20% hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click, nhiệm vụ và banner,...) .
  +Thanh toán qua PP. Min pay lần 1 : 0.01$, lần 2: 2$


  + Đây là proof của mình, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
  lazytesks1.JPG
   

Share This Page