1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC LIDONAX.COM- Site PTC ra tháng 1 bonus 1$, hơn 10 ads mỗi ngày, Minpay 2$

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Jan 26, 2015.

 1. Web LIDONAX là site mới PTC click quảng cáo
  - Đăng ký qua link ref của mình: http://www.lidonax.com/?ref=kaphesozy

  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.02$ , 0.01$, 0.005$, 0.0004$,... khi click quảng cáo
  +Kiếm được $ khi làm nhiệm vụ PTSU, Grid,...
  +Nhận được % hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click, nhiệm vụ và banner,...) .
  +Thanh toán qua PZ,PP,PM,... . Min pay : 2$


  + Mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
  lidonax1.JPG
   
  Last edited: Feb 15, 2015

Share This Page