1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Mây ichimoku - liệu bạn đã biết??

Discussion in 'Forex' started by kaytrinh, Dec 8, 2016.

 1. Mây Ichimoku là gì?
  [​IMG]
  Mây Ichimoku sẽ là một tập hợp chỉ số bao gồm 5 đường trong một biểu đồ, dưới đây là cách tính của từng đường:
  Tenkan-sen (đường chuyển đổi): được tính bằng cách lấy trung bình của những mức cao nhất và thấp nhất trong 7 khoảng thời gian.
  Kijun-sen (đường cơ sở): được tính bằng cách lấy trung bình của mức cao nhất và thấp nhất tuy nhiên sẽ của 22 khoảng thời gian trước đó.
  Tiếp theo chúng ta sẽ tới thành phần quan trọng đó chính là mây Ichimoku. Nó tương đối giống với một ranh giới hỗ trợ và kháng cự. Đây được xem là hai đường dẫn hướng.
  Senkou Span A: được tính bằng cách lấy trung bình của Tenkan Sen và Kijun Sen sau đó được dịch về phía trước 26 khoảng thời gian . Đường Senkou Span A sẽ tạo một trong hai giới hạn cho mây Ichimoku.
  Senkou Span B: được tính bằng trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất của 52 khoảng thời gian và cũng được dịch về phía trước 26 ngày. Đây sẽ là giới hạn thứ hai tạo thành mây Ichimoku.
  Chikou Span: đây là đường cuối cùng được tạo ra bằng cách di chuyển đường giá hiện tại về phía sau 26 khoảng thời gian. Đường này còn được biết đến là đường trễ.
  Mọi người có thể tìm hiểu thêm về mây ichimoku cũng như cách sử dụng của chỉ báo này tại:
  http://quyenchonnhiphan.com/may-ichimoku-la-gi-cach-su-dung-ichimoku/
   

Share This Page