1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Mua bán mật ong rừng tự nhiên mộc châu

Discussion in 'Recycle Bin' started by khaitam03, May 2, 2016.

  1. Mật ong rừng bắc hả? có nè chỗ vũ tùng bình thạnh bên mật ong mamoru đó, họ có bán mật ong rừng tự nhiên ngoài Bắc đó. Mật thơm mùi phấn hoa và ngon nhưng không biết là mật tỉnh nào, cái này mua thôi chứ không hỏi và không quan tâm lắm
     

Share This Page