1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

MuaACC----Megatypers.com---(Banned.) Mình trả 60% số tiền của acc bị BANED

Discussion in 'Captcha' started by bo816165, Nov 13, 2015.

 1. MuaACC----Mega---(Banned.) Mình trả 50% số tiền của acc bị BANED

  MUA 2 LOẠI BANNED :

  1. ACC UNBANNED được là 50%
  ACC từ 1.0 $ -->
  Thanh toán qua tất cả các loại
  Nếu có thêm thông tin acc REF thì mình trả 60% từ 10acc-->
  Cần đầy đủ thông tin của acc Mega
  TÊN lúc đăng ký acc MEGA

  ĐẶC BIỆT:
  2. ACC không UNBANNED được là 30%
  ACC từ 0.5$ -->
  Chỉ mua acc thanh toán qua tất cả các loại
  Cần đầy đủ thông tin của acc Mega
  TÊN lúc đăng ký acc MEGA


  Ai cần em thì LIÊN HỆ nhoa =3
  Yahoo:
  [email protected]
  Face Book:
  Trần ThếTrung ThiênThoại
  https://www.facebook.com/tranthetrungthienthoai
  Số Điện Thoại:
  0963570904

  Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ mình
   
 2. Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 3. Upppppppppppppppppppp naoooooooooooooooooooo
   

Share This Page