1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Paycoin - 1XPY = 50000BTC và cách kiếm XPY

Discussion in 'All Others' started by Zartel, Dec 13, 2014.

  1. Zartel

    Zartel

    263
    34
    0
    https://coin-swap.net/market/XPY/BTC ( link kiểm test giá trị ) :-O:-O:-O
    Hình ảnh chi tiết

    [​IMG]
    Hoàn thành hết giải nhất là 1XPY còn nhiêu giải hấp dẫn nữa nhanh tay nào biết đâu bất giờ lại làm triệu phú dola :)):))
    http://bit.ly/1zOPm1n
    Tầm 5p là xong thôi

    kiếm XPY
    Kiếm free XPY sato qua 3 trò chơi.
    Min: 10k XPY Satoshi nhé. Pay trong 2-3 ngày
    trade qua sàn Coin-swap
    link ref: http://www.freepayco.in?ref=389
    non ref http://www.freepayco.in/
    Nhanh chân kiếm nào
    Lotto game is the best:

    Winning amounts

    0 matches : 40 Paycoin satoshi
    1 match : 100 Paycoin satoshi
    2 matches : 300 Paycoin satoshi
    3 matches : 2,000 Paycoin satoshi
    4 matches : 40,000 Paycoin satoshi
    5 matches : 200,000 Paycoin satoshi
    6 matches : 5 Paycoins!!
    Ngon ko.
     
    Last edited: Dec 14, 2014
    Admin likes this.
  2. Zartel

    Zartel

    263
    34
    0
    có sai box thì mod chuyển dùm nha
     
  3. Zartel

    Zartel

    263
    34
    0
    up
     
  4. Zartel

    Zartel

    263
    34
    0
    ít người nhỉ
     

Share This Page