1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích Forex phiên Âu ngày 16/04 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Discussion in 'Forex' started by pipsmaster, Apr 16, 2018.

 1. PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo EURUSD hôm trước bán được ngay đỉnh.

  Hôm nay, EURUSD vẫn chưa đảo về mặt xu hướng. Chúng ta sẽ canh bán từ trên xuống tại các vùng kháng cự nhé.

  PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo GBPUSD hôm trước vào mua không được.

  GBPUSD hôm trước đã phá đỉnh, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng. Nó đồng thời cũng có 1 đường xu hướng tăng chếch bên dưới lên hỗ trợ. Hôm nay kết hợp vùng hỗ trợ và đường xu hướng để làm điểm mua vào.

  PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo mua USDCHF hôm trước ngay đáy.

  Hôm nay tiếp tục mua cho USDCHF

  ** Tổng kết kèo : 2/3 trúng đỉnh đáy, 1/3 không vào được, 0 dừng lỗ

  Nguồn phân tích forex
   

Share This Page