1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích thị trường mỗi ngày cùng InstaForex!!!

Discussion in 'Forex' started by InstaForexChow, Jun 4, 2015.

 1. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 18/11/2016  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố như Tài Khoản Vãng Lai và chỉ số PPI của Đúc (tháng/tháng). Mỹ sẽ trình bày các báo cáo kinh tế, cụ thể là Chỉ Số Kinh Tế Hàng Đầu CB (tháng/tháng). Vì vậy, trong bối cảnh các báo cáo EUR/USD sẽ di chuyển với mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0665.
  Kháng cự mạnh: 1,0659.
  Kháng Cự Ban đầu: 1,0648.
  Khu vực Bán Bên trong: 1,0637.
  Khu vực Mục tiêu Bên trong: 1,0612.
  Khu vực Mua Bên trong: 1,0587.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0576.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0565.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0559.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84411
   
 2. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 21/11/2016  [​IMG]
  Biểu đồ EUR/JPY ngày


  [​IMG]
  Biểu đồ EUR/JPY 8 giờ

  Sóng tóm tắt:

  Chúng tôi cuối cùng đã nhìn thấy điểm phá vỡ dự kiến là 117,49 xác nhận xu hướng tăng nhiều hơn đối với 118,59 vào mục tiêu tiếp theo. Sau đó, nhiều điểm đi lên hơn đối với 122,00 được dự kiến. Ngắn hạn, chúng tôi lý tưởng sẽ thấy mức kháng cự cũ tại 117,49 lý tưởng sẽ bảo vệ những điểm đi xuống cho việc tiếp tục cao hơn đến 118,59. Một điểm phá vỡ dưới 117,49 và quan trọng hơn dưới 117,28 sẽ chỉ ra rằng một sự điều chỉnh sâu hơn đang diễn ra đối với 166,22.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi đặt lệnh mua EUR từ 115,04 và sẽ di chuyển mức dừng của chúng tôi cao hơn đến 117,20. Nếu bạn vẫn chưa đặt lệnh mua EUR, sau đó mua gần 117,49 và đặt mức dừng tại 117,20.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84469
   
 3. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 21/11/2016


  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, không có dữ liệu kinh tế nào sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Mỹ sẽ không công bố bất kỳ dữ liệu kinh tế nào, chính vì vậy, trong bối cảnh này điều kiện, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0650.
  Kháng cự mạnh: 1,0643.
  Kháng cự Ban đầu: 1,0633.
  Khu vực Bán Bên trong: 1,0623.
  Khu vực Mục tiêu Bên trong: 1,0598.
  Khu vực Mua Bên trong: 1,0573.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0563.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0553.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0546.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84467
   
 4. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 22/11/2016
  [​IMG]
  Sóng tóm tắt:
  Tôi vẫn đang tìm kiếm một sự tăng điểm đối với 118,59 và sau đó là 122,00 như mục tiêu tăng chủ yếu tiếp theo. Trong ngắn hạn, tôi hy vọng mức hỗ trợ nhẹ tại 117,39 sẽ có thể bảo vệ những điểm đi xuống cho điểm phá vỡ trên kháng cự tại 118,01 và đẩy giá cao hơn đến 118,59.
  Một khi mục tiêu 118,59 bị chạm, sau đó tìm một sự điều chỉnh ngang cạn.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi đặt lệnh mua EUR từ 115,04 với mức dừng đặt ở 117,20. Nếu bạn vẫn chưa đặt lệnh mua EUR, mua khi điểm phá vỡ trên 118,01 nhưng giữ điểm dừng gần và đặt mức chốt lời gần 118,59.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84535
   
 5. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 22/11/2016  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố như Chỉ Số Niềm Tin Tiêu Dùng và Báo Cáo Hàng Tháng Ngân Hàng Trung Ương Đức. Mỹ cũng sẽ công bố một số thông tin như Chỉ Số Sản Xuất Richmond và Doanh Số Nhà Tồn Đọng. Vì vậy, trong bối cảnh các báo cáo EUR/USD sẽ di chuyển với mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0688.
  Kháng cự mạnh: 1,0681.
  Kháng cự ban đầu: 1,0671.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0661.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0636.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0611.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0601.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0591.
  Mức BÁN phá vỡ: 1,0584.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84533
   
 6. Phân tích ngày cho chỉ số đôla Mỹ - USDX ngày 23/11/2016  USDX vẫn dao động trong vùng 101, trong khi nó đang chờ đợi cho động lực mới để quyết định xu hướng tiếp theo trên cơ sở ngắn hạn. Nếu chỉ số thiết lập để phá vỡ khu vực cung cấp mạnh của 101,74; sau đó nó có thể đạt mức 102,61; nơi một khuynh hướng mua quá có thể bắt đầu thiết lập trên bảng. Đường 200 SMA ở biểu đồ 1 giờ vẫn là tăng, cho điểm đi lên xa hơn nữa.
  [​IMG]
  mức kháng cự của biểu đồ 1 giờ: 101,74/102,61
  mức hỗ trợ của biểu đồ 1 giờ: 100,53/99,39  khuyến nghị giao dịch cho ngày hôm nay:
  Dựa trên biểu đồ 1 giờ, chỉ đặt lệnh mua khi USDX phá vỡ với một mô hình nến tăng; mức kháng cự là 101,74; mức chốt lời là 102,61 và dừng lỗ là 100,87.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84585
   
 7. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 23/11/2016


  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố như Bán Đấu Giá Trái Phiếu 10 Năm Của Đức, Chỉ Số Dịch Vụ PMI, Chỉ Số Sản Xuất PMI, chỉ số Dịch vụ PMI của Đức, Chỉ Số Sản Xuất PMI của Đức, chỉ số Dịch vụ PMI của Pháp, và Chỉ Số Sản Xuất PMI của Pháp. Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như Dự Trữ Khí Tự Nhiên, Dự Trữ Dầu Thô, Chỉ Số Lạm Phát Kỳ Vọng Sửa Đổi UoM, Chỉ Số Niềm Tin Tiêu Dùng Sửa Đổi UoM, Doanh Thu Nhà Mới, Chỉ Số PMI Sản Xuất, chỉ số HPI (tháng/tháng), Đơn Đặt Hàng Lâu Bền (tháng/tháng), Trợ Cấp Thất Nghiệp, và Đơn Đặt Hàng Lâu Bền Lõi (tháng/tháng), vì vậy, giữa các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0683.
  Kháng cự mạnh: 1,0676.
  Kháng cự ban đầu: 1,0666.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0656.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0631.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0606.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0596.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0586.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0579.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84589
   
 8. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 24/11/2016  [​IMG]
  Sóng tóm tắt:
  EUR/JPY cuối cùng đã được đẩy nhanh hơn, đã phá vỡ mức kháng cự tại 118,60. Cặp hiện đang thử nghiệm mục tiêu tiếp theo gần 119,42. Sự tăng điểm từ 113,70 đang mở rộng hơn một chút, nhưng chỉ có điểm phá vỡ dưới hỗ trợ nhỏ tại 118,46 sẽ chỉ ra rằng sóng đỏ iii là hoàn tất và sóng đỏ iv đang mở ra cho một sự điều chỉnh hướng tới 116,37. Trong ngắn hạn, mức kháng cự tiếp theo tại 119,42 là có khả năng bị phá vỡ. Sau đó, mục tiêu tiếp theo được thấy ở 121,03 với mục tiêu quan trọng tiếp theo dự kiến tại 122,00.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi đặt lệnh mua EUR từ 115,04 và sẽ di chuyển mức dừng của chúng tôi cao hơn đến 118,40. Nếu bạn vẫn chưa đặt lệnh mua EUR, sau đó mua sự điều chỉnh tiếp theo.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84660
   
 9. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 24/11/2016
  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, chẳng hạn như Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh NBB của Bỉ, Chỉ Số Môi Trường Tiêu Dùng GfK của Đức, Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức, và chỉ số GDP Cuối Cùng của Đức (quý/quý). Hôm nay, Mỹ sẽ không công bố bất kỳ dữ liệu kinh tế nào, vì vậy, giữa các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0592.
  Kháng cự mạnh: 1,0585.
  Kháng cự ban đầu: 1,0575.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0565.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0540.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0515.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0505.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0495.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0488.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84650
   
 10. Phân tích ngày cho chỉ số đôla Mỹ - USDX ngày 28/11/2016
  Chỉ số thiết lập để làm một sự thoái lui vào thứ Sáu tuần trước trong sự trỗi dậy của ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi để xác nhận rằng một sự điều chỉnh sâu hơn đã bắt đầu để xóa đi những điều kiện mua quá mà USDX đã được thể hiện trong nhiều tuần liên tiếp. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại đường 200 SMA (biểu đồ 1 giờ). Nếu nó bị phá vỡ để đi xuống, chúng ta có thể mong đợi sự suy yếu tiếp tục hướng tới mức 100,53; trong khi kháng cự mạnh vẫn được đặt ở mức 101,74.
  [​IMG]
  mức kháng cự của biểu đồ 1 giờ: 101,74/102,61
  mức hỗ trợ của biểu đồ 1 giờ: 100,53/99,39  khuyến nghị giao dịch cho ngày hôm nay:
  Dựa trên biểu đồ 1 giờ, chỉ đặt lệnh mua khi USDX phá vỡ với một mô hình nến tăng; mức kháng cự là 101,74; mức chốt lời là 102,61 và dừng lỗ là 100,87.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84774
   
 11. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 28/11/2016
  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được cộng bố như Vay Nợ Cá Nhân so với năm trước, Chỉ Số Cung Tiền M3 so với năm trước, và bài phát biểu của thống đốc ECB - Draghi. Hiện nay của Mỹ sẽ không công bố bất kỳ dữ liệu kinh tế nào. Trong điều kiện như vậy, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0680.
  Kháng cự mạnh: 1,0673.
  Kháng cự ban đầu: 1,0663.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0653.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0628.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0603.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0593.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0583.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0576.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84780
   
 12. Phân tích ngày cho chỉ số đôla Mỹ - USDX ngày 29/11/2016  USDX tìm thấy một lần nữa khi một mức hỗ trợ động ở đường 200 SMA trên biểu đồ 1 giờ, mà sẽ cung cấp một số đà tăng giá trong khi chờ đợi. Vùng kháng cự của 101,74 vẫn vững chắc và miễn là chỉ số tiếp tục di chuyển bên dưới khu vực đó, chúng ta có thể mong đợi sự suy yếu tiếp tục hướng tới mức 100,53; mà là một khu vực nhu cầu chính trên bảng.
  [​IMG]
  mức kháng cự của biểu đồ 1 giờ: 101,74/102,61
  mức hỗ trợ của biểu đồ 1 giờ: 100,53/99,39  khuyến nghị giao dịch cho ngày hôm nay:
  Dựa trên biểu đồ 1 giờ, chỉ đặt lệnh mua khi USDX phá vỡ với một mô hình nến tăng; mức kháng cự là 101,74; mức chốt lời là 102,61 và dừng lỗ là 100,87.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84836
   
 13. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 29/11/2016  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, chẳng hạn như Bán Đấu Giá Trái Phiếu 10 Năm của Ý, chỉ số flash CPI của Tây Ban Nha so với năm trước, Chi Tiêu Tiêu Dùng của Pháp (tháng/tháng), Chỉ Số Sơ Bộ CPI của Đức (tháng/tháng), và Giá Nhập Khẩu của Đức (tháng/tháng). Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như Chỉ Số Niềm Tin Tiêu Dùng CB, chỉ số S&P/CS Composite-20 HPI so với năm trước, Chỉ Số Giá Sơ Bộ GDP quý/quý, và Chỉ Số Sơ Bộ GDP quý/quý. Vì vậy, trong bối cảnh các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  CẤP KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0658.
  Kháng cự mạnh: 1,0651.
  Kháng cự ban đầu: 1,0641.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0631.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0606.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0581.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0571.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0561.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0554.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84840
   
 14. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 30/11/2016
  [​IMG]
  Sóng tóm tắt:
  Đợt điều chỉnh từ 120,16 đang trở thành một sự điều chỉnh bằng phẳng. Chúng ta đã thấy sóng a và b và bây giờ cần sóng c thấp hơn ít nhất là 118,52 và thậm chí có thể thấp hơn đến 117,69 để hoàn thành sóng màu đỏ iv và thiết lập giai đoạn cho sự tăng điểm bốc đồng cao hơn kế tiếp trong sóng đỏ v. Mục tiêu lý tưởng cho sóng đỏ v được nhìn thấy gần 122,00.
  Ngắn hạn, điểm phá vỡ dưới hỗ trợ nhỏ tại 119,43 sẽ xác nhận rằng sóng c của sóng đỏ iv đang phát triển.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi sẽ mua EUR tại 118,65 với mức dừng đặt ở 117,30 cho sự tăng điểm chính thức cao hơn về phía 122,00.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84912
   
 15. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 30/11/2016
  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở ra, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố như Chỉ Số Sơ Bộ CPI của Ý (tháng/tháng), Ước Tính Nhanh Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Lõi CPI so với năm trước, Đánh Giá CPI Ngắn Hạn so với năm trước, Thay Đổi Thất Nghiệp tại Đức, Chỉ Số Sơ Bộ CPI của Pháp (tháng/tháng), Doanh Thu Bán Lẻ của Đức (tháng/tháng), và bài phát biểu của Thống Đốc ECB - Draghi. Mỹ sẽ công bố số liệu kinh tế quá như Beige Book, Dự Trữ Dầu Thô, Doanh Thu Tiêu Dùng Hộ Gia Đình (tháng/tháng), chỉ số PMI Chicago, Thu Nhập Cá Nhân (tháng/tháng), Chi Tiêu Cá Nhân (tháng/tháng), Chỉ Số Giá PCE Lõi (tháng/tháng), và chỉ số ADP Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp. Vì vậy, trong bối cảnh các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển với mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0696.
  Kháng cự mạnh: 1,0689.
  Kháng cự ban đầu: 1,0679.
  Khu vực Bán Bên trong: 1,0669.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0644.
  Khu vực Mua Bên trong: 1,0619.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0609.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0599.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0592.
  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84900
   
 16. Phân tích ngày cho chỉ số đôla Mỹ - USDX ngày 01/12/2016
  USDX vẫn bị chặn bởi mức kháng cự 101,74; là động lực tăng đang yếu đi trong một cái nhìn tổng thể. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ hội để thấy thấy một đỉnh tăng trên mức đó và nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể mong đợi sự đi lên xa hơn nữa theo hướng tới mức 102,61. Tuy nhiên, nếu đường 200 SMA hỗ trợ từ bỏ, một sự suy giảm sẽ lấy chỉ số để kiểm tra mức 100,53.
  [​IMG]
  mức kháng cự của biểu đồ 1 giờ: 101,74/102,61
  mức hỗ trợ của biểu đồ 1 giờ: 100,53/99,39  khuyến nghị giao dịch cho ngày hôm nay:
  Dựa trên biểu đồ 1 giờ, chỉ đặt lệnh mua khi USDX phá vỡ với một mô hình nến tăng; mức kháng cự là 101,74; mức chốt lời là 102,61 và dừng lỗ là 100,87


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84952
   
 17. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 01/12/2016  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, chẳng hạn như Bán Đấu Giá Trái Phiếu 10 Năm của Pháp, Tỷ Lệ Thất Nghiệp, Tỷ Lệ Thất Nghiệp theo tháng của Ý, Chỉ Số Sản Xuất Cuối Cùng PMI, Chỉ Số Sản Xuất Cuối Cùng PMI của Đức, Chỉ Số Sản Xuất Cuối Cùng PMI của Pháp, Chỉ Số Sản Xuất PMI của Ý, và Chỉ Số Sản Xuất PMI của Tây Ban Nha. Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế, như Doanh Số Bán Ô Tô, Dự Trữ Khí Tự Nhiên, Chỉ Số Giá Sản Xuất ISM, Chi Tiêu Xây Dựng (tháng/tháng), Chỉ Số Quản Lý Sản Xuất PMI, Chỉ Số Sản Xuất Cuối Cùng PMI, Trợ Cấp Thất Nghiệp, và Lượng Việc Làm Cắt Giảm Challenger so với năm trước, vì vậy , giữa các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển ở mức biến động thấp đến trung bình trong suốt ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0644.
  Kháng cự mạnh: 1,0637.
  Kháng cự Ban đầu: 1,0627.
  Khu vực Bán Bên trong: 1,0617.
  Khu vực Mục tiêu Bên trong: 1,0592.
  Khu vực Mua Bên trong: 1,0567.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0557.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0547.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0540.
  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/84956
   
 18. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 02/12/2016  [​IMG]
  Sóng tóm tắt:
  Một thử nghiệm của hai cán dài kháng cự gần 121,95 hiện đang được nhìn thấy. Đây là gần đến đỉnh (iv) tại 122,00 được thấy vào tháng 23 tháng Sáu. Lý tưởng nhất là một đỉnh nhỏ ngay trên 122,00 sẽ được nhìn thấy, nhưng chúng ta đã bước vào một khu vực, từ đó một sóng (iv) điều chỉnh theo hướng ít nhất là 119,76 và nhiều khả năng gần hơn với mục tiêu khắc phục 38,2% tại 118,39 có thể được xem bất cứ lúc nào ngay bây giờ.
  Chúng tôi chỉ tìm kiếm một sự điều chỉnh trong sóng (iv). Khi sự điều chỉnh trong sóng (ii) là một zig-zag đơn giản, sóng (iv) sẽ biến thành một số loại chỉnh sửa phẳng hoặc củng cố tam giác cho chúng tôi biết thêm về một khu vực giao dịch ngang.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi đặt lệnh bán EUR từ 121,85 với mức dừng đặt ở 122,85. Nếu bạn vẫn chưa đặt lệnh bán EUR, sau đó bán gần 122,00 hoặc khi điểm phá vỡ dưới 121,54 và sử dụng mức dừng tương tự tại 122,85.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/85026
   
 19. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá EUR/USD ngày 02/12/2016  [​IMG]
  Khi thị trường châu Âu mở cửa, một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, chẳng hạn như chỉ số PPI (tháng/tháng) và Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha. Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như Tỷ Lệ Thất Nghiệp, Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp, và Trung Bình Thu Nhập Hàng Giờ (tháng/tháng), vì vậy, giữa các báo cáo, EUR/USD sẽ di chuyển trong môi trường biến động trung bình đến cao trong ngày hôm nay.  MỨC KỸ THUẬT HÔM NAY:
  Mức MUA Phá vỡ: 1,0715.
  Kháng cự mạnh: 1,0708.
  Kháng cự ban đầu: 1,0698.
  Khu vực Bán bên trong: 1,0688.
  Khu vực Mục tiêu bên trong: 1,0663.
  Khu vực Mua bên trong: 1,0638.
  Hỗ trợ ban đầu: 1,0628.
  Hỗ trợ mạnh: 1,0618.
  Mức BÁN Phá vỡ: 1,0611.  Khuyến nghị:
  Giao dịch ngoại hối (ngoại tệ) trên tiền vốn mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm việc không theo ý bạn muốn. Trước khi quyết định đầu tư ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự thua lỗ của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để bù lỗ. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/85014
   
 20. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/JPY ngày 05/12/2016
  [​IMG]
  Sóng tóm tắt:
  Chúng tôi đã thấy những động thái dự kiến sẽ thấp hơn trong sóng (iv). Sự suy giảm gần với mục tiêu giảm lý tưởng tại 118,52. Tốc độ của sự suy giảm từ 121,89 chỉ ra rằng sóng (iv) không hoàn thành được nêu và nhiều khả năng sẽ biến thành một tam giác hợp nhất trước khi hoàn tất và thiết lập giai đoạn cho sự tăng điểm chính thức cao hơn về phía 123,48 và thậm chí có thể gần hơn với 125,80 nếu sóng (v) kéo dài.
  Ngắn hạn, chúng tôi sẽ tìm kiếm một sự tăng điểm đến 120,82 trong sóng b của tam giác và sau đó giảm đến 119,28 trong sóng c.  khuyến nghị giao dịch:
  Chúng tôi sẽ chốt lời trên vị trí bán của chúng tôi từ 121,85 đến 119,95. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một cơ hội mua EUR tại 119,30.


  Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/85084
   

Share This Page