1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích thị trường mỗi ngày cùng InstaForex!!!

Discussion in 'Forex' started by InstaForexChow, Jun 4, 2015.

  1. Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/USD ngày 28/12/2016

    [​IMG]
    Sóng tóm tắt:
    Thất bại trong việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại 122,01 và điểm phá vỡ trên kháng cự 122,78 chuyển các số trong lợi của chạy tam giác. củng cố tam giác này là hoàn thiện và sóng (v) cao hơn về phía 126,54 hiện đang diễn ra.
    Mức hỗ trợ ngắn hạn được nhìn thấy tại 122,99 và sau đó tại 122,63, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng sau đó sẽ được kiểm tra trước khi sự tăng điểm tiếp theo cao hơn đến 124,09 và sau đó đến 126,54.    khuyến nghị giao dịch:
    mức dừng của chúng tôi + đảo ngược tại 122,85 chạm và bây giờ chúng ta đặt lệnh mua EUR là từ 122,85. Mức dừng sẽ được đặt tại 122,10 và mức chốt lời + đảo ngược sẽ được đặt tại 126,25.


    Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/86086
     
  2. Phân tích kỷ thuật cho tỷ giá USD/CHF ngày 29/12/2016    [​IMG]
    USD/CHF là dưới áp lực. Cặp phải đối mặt với những thách thức của kháng cự gần nhất tại 1,0275; và có thể gửi một sự suy giảm mới trong giờ giao dịch tới. Chỉ số sức mạnh tương đối thiếu đà đi lên, kêu gọi sự thận trọng. Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được giá khi cuộc đấu giá năm năm đã thu hút nhu cầu mạnh nhất kể từ tháng Mười Một năm 2014. Phiếu khoán năm năm đã được bán tại một lợi tức 2,057%. Trong khi đó, chuẩn lợi tức 10 năm kho bạc của Hoa Kỳ giảm 2,510% từ 2,562% hôm thứ Ba. Hiệp Hội Môi Giới Quốc Gia báo cáo rằng doanh thu nhà chờ bán giảm 2,5% so với tháng trước trong tháng Mười Một, so với +0,5% dự kiến.    Vì vậy, miễn là 1,0275 là kháng cự, giảm sâu hơn nữa dự kiến đến 1,0240 trong phần mở rộng.
    Mức kháng cự: 1,0290; 1,0310; 1,0330
    Mức hỗ trợ: 1,0240; 1,0225; 1,0200


    Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/86126
     
  3. Phân tích ngày cho chỉ số đôla Mỹ - USDX ngày 30/12/2016
    USDX chạm mức thấp tuần mới sau một phiên giảm trong suốt ngày thứ Năm và đó là khả năng chỉ số kết thúc năm dao động trong khoảng 200 SMA vào biểu đồ 1 giờ. Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 102,56, và nếu nó từ bỏ, sau đó chúng ta có thể mong đợi sự suy yếu tiếp tục hướng tới mức 101,40 trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD là biến trung tính, kêu gọi đi ngang trong phiên giao dịch sắp tới.
    [​IMG]
    mức kháng cự của biểu đồ 1 giờ: 103,98/104,69
    mức hỗ trợ của biểu đồ 1 giờ: 102,56/101,40    khuyến nghị giao dịch cho ngày hôm nay:
    Dựa trên biểu đồ 1 giờ, chỉ đặt lệnh mua khi USDX phá vỡ với một mô hình nến tăng; mức kháng cự là 103,98; mức chốt lời là 104,69 và dừng lỗ là 103,26.


    Xem thêm: https://www.instaforex.org/forex_analysis/86176
     

Share This Page