1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích thị trường

Discussion in 'Forex' started by fx77_toan, Apr 28, 2016.

 1. Khuyến nghị giao dịch của FX77 Option - ngày 28 tháng 4

  Dữ liệu nên quan tâm: 10:00 nghị quyết lãi suất tháng 4 của ngân hàng trung ương Nhật Bản; quy mô sức mua tài sản của ngaanhangf trung ương Nhật Bản
  [​IMG]

  1.EUR/USD
  Mức kháng cự bên trên xung quanh 1.13381 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa thì đặt lệnh cao với 5 phút, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 1.12793 có thể đặt lệnh cao với 5 phút, nếu xuống dưới nữa thì đặt lệnh thấp, mức hỗ trợ đáy xung quanh 1.1257.

  2.GBP/USD
  Mức kháng cự bên trên xung quanh 1.45761 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa thì đặt lệnh cao, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 1.44689 có thể đặt lệnh cao với 5 phút, nễu xuống dưới nữa thì có thể đặt lệnh thấp..

  3.USD/JPY
  Mức kháng cự bên trên xung quanh 111.839 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa thì đặt lệnh cao, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 111.423 có thể đặt lệnh cao với 5 phút, nếu xuống dưới nữa thì đặt lệnh thấp.
   

Share This Page