1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích Vàng, Forex, S&P 500 phiên Mỹ ngày 11/04 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Discussion in 'Forex' started by pipsmaster, Apr 11, 2018.

 1. PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo mua vàng lúc sáng chưa vào được.

  Giá vàng dang tiến về kháng cự quan trọng và có thể có điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng nên chúng ta vẫn tiếp tục đợi mua.

  PHÂN TÍCH USDCAD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo bán USDCAD hôm qua không vào được.

  USDCAD vừa có đà giảm rất mạnh trong phiên Mỹ hôm qua và hiện đang hồi lại. Đoạn hồi giống như mô hình giá cờ giảm - Bearish Flag. Có thể đợi bán ở cạnh trên của lá cờ hoặc vùng kháng cự trên cao.

  PHÂN TÍCH S&P 500 BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
  [​IMG]
  Kèo mua S&P 500 hôm qua được đáy

  Hôm nay, kèo cho S&P 500 là bán ra từ các kháng cự bên trên

  ** Tổng kết kèo : 1/3 trúng đỉnh đáy, 2/3 không vào được, 0 dừng lỗ

  Nguồn phân tích forex
   

Share This Page