1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phat hien moi giup giai thich vi sao canh tay khung long T-Rex lai rat nho

Discussion in 'Recycle Bin' started by postadvn1, Jul 15, 2016.

 1. Vì sao khủng long T-Rex lại có 2 cánh tay hoặc các sẽ và là hay nên rồi có không phát triển vẫn là câu hỏi mà các nhà khoa học đang đi tìm lời rồi hoặc sẽ và là hay nên có các giải đáp.

  Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng hoặc các sẽ và là hay nên rồi có đôi tay của loài khủng long T-Rex là đặc điểm tiến hóa, do rồi hoặc sẽ và là Dịch vụ văn phòng thuê thám tử tư chuyên nghiệp hay nên có các chúng ít sử dụng đến tay khi săn mồi mà chỉ cần hoặc các sẽ và là hay nên rồi có dựa vào sức mạnh của bộ hàm. Thế nhưng các nhà rồi hoặc sẽ và là hay nên có các khoa học vẫn đang rất vất vả để tìm ra câu trả lời cho hoặc các sẽ và là hay nên rồi có bí ẩn thú vị này.

  Liệu rằng khủng long rồi hoặc sẽ và là hay nên có các T-Rex có đôi tay nhỏ bé vô dụng có phải là vì chúng không hoặc các sẽ và là hay nên rồi có bao giờ sử dụng đến, hay là đặc điểm gen của loài rồi hoặc sẽ và là hay nên có các khủng long này? Mới đây một phát hiện khảo hoặc các sẽ và là hay nên rồi có cổ có thể giúp các nhà khoa học có được câu trả lời rồi hoặc sẽ và là hay nên có các chính xác nhất.

  [​IMG]

  Đó là hóa thạch của hoặc các sẽ và là hay nên rồi có một loài khủng long mới, một loài có kích thước nhỏ rồi hoặc sẽ và là hay nên có các Download Yellow Booster apk nhưng điều đặc biệt là nó cũng có đôi tay bị teo giống hoặc các sẽ và là hay nên rồi có như T-Rex. Các nhà khoa học gọi nó là rồi hoặc sẽ và là hay nên có các Gualicho shinyae, một loài khủng long ăn hoặc các sẽ và là hay nên rồi có thịt cỡ vừa có chiều cao khoảng 1,8 m.

  Điều rồi hoặc sẽ và là hay nên có các khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là cánh tay hoặc các sẽ và là hay nên rồi có của loài khủng long này rất nhỏ, chỉ bằng cánh tay rồi hoặc sẽ và là hay nên có các của một đứa trẻ. Bên cạnh đó, bàn tay của nó hoặc các sẽ và là hay nên rồi có cũng chỉ có 2 ngón rất giống với loài khủng long rồi hoặc sẽ và là hay nên có các T-Rex.

  Các nhà khoa học cảm thấy ngạc nhiên là do T-Rex và Gualicho hoặc các sẽ và là hay nên rồi có shinyae không có vẻ là có mối liên quan với nhau, rồi hoặc sẽ và là hay nên có các thậm chí chúng còn thuộc 2 nhánh khủng long hoàn hoặc các sẽ và là hay nên rồi có toàn khác nhau. Dựa vào việc tiếp tục nghiên rồi hoặc sẽ và là hay nên có các cứu loài khủng long mới này, các hoặc các sẽ và là hay nên rồi có nhà khoa học tin rằng họ có thể giải đáp được câu hỏi rồi hoặc sẽ và là hay nên có các ở trên.

  [​IMG]

  Hai chi trước bị teo nhỏ có hoặc các sẽ và là hay nên rồi có thể là đặc điểm đã từng có ở nhiều loài khủng long rồi hoặc sẽ và là hay nên có các ăn thịt, không chỉ đối với T-Rex. Nó được gọi hoặc các sẽ và là hay nên rồi có là "hội tụ tiến hóa", nghĩa là các sinh vật không rồi hoặc sẽ và là hay nên có các liên quan đến nhau những lại phát triển những đặc tính hoặc các sẽ và là hay nên rồi có tương tự.

  Đặc tính đó là thích nghi với rồi hoặc sẽ và là hay nên có các việc săn mồi khi di chuyển bằng hai chân, sau hoặc các sẽ và là hay nên rồi có đó tóm kết liễu con mồi bằng những cú cắn rồi hoặc sẽ và là hay nên có các cặp hàm cực khỏe. Hai chi trước dần trở hoặc các sẽ và là hay nên rồi có nên không còn cần thiết và chúng sẽ trở nên thoái rồi hoặc sẽ và là hay nên có các hóa.

  Trong khi đó, hộp sọ và xương hàm hoặc các sẽ và là hay nên rồi có của các loài này vô cùng phát triển. Hiện rồi hoặc sẽ và là hay nên có các tại các nhà khoa học chưa phát hiện được hộp dọ của hoặc các sẽ và là hay nên rồi có loài Gualicho shinyae để chứng minh giả thuyết trên. Nhưng rồi hoặc sẽ và là hay nên có các một khi tìm được và thấy rằng hộp sọ của Gualicho hoặc các sẽ và là hay nên rồi có shinyae cũng lớn và khỏe, các nhà khoa học rồi hoặc sẽ và là hay nên có các có thể khẳng định giả thuyết trên.
   

Share This Page