1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Quạt công nghiệp ifan Việt Nam giá rẻ

Discussion in 'Recycle Bin' started by raovatqcn, Jul 15, 2016.

  1. Quạt công nghiệp ifan là đối tác của các khu công nghiệp, khu vui chơi giả trí, siêu thị , nhà hàng. Các khu công nghiệp như khu công nghiệp tân bình, khu công nghiệp bình chiểu, khu công nghiệp nam tân uyên. .. ngoài ra các khách hàng cá nhân, các đại lý điện tử, điện lạnh rất nhiều
    Với phương châm quạt của mọi công trình, công ty quạt công nghiệp ifan hướng đến chất lượng hàng đầu thế giới với các sản phẩm về quạt công nghiệp, quạt thông gió, máy làm mát,....
    Sản phẩm có đa dạng về kích thước và sản phẩm đa dạng hướng đến các khu công nghiệp, các công trình xây dựng, công ty ifan là đối tác hàng đầu của mọi khách hàng.

     
  2. ok, bạn cho mail đi mình gởi bảng giá nek
     

Share This Page