1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Quan tâm nghị quyết lãi suất của FED, khuyến nghị đặt lệnh tăng trong ngày với ngắn hạn

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 8, 2015.

 1. 08/04:Quan tâm nghị quyết lãi suất của FED, khuyến nghị đặt lệnh tăng trong ngày với ngắn hạn
  Nhà phân tích ông Eric của FX77 OPTION khuyến nghị, đừng đặt lệnh tăng ở xung quanh mức kháng cự 98.00, nên quan tâm tới sự biến động của mức hỗ trợ 97.30 và mức kháng cự 98.00, có thể đặt lệnh giảm khi có tăng mạnh và đặt lệnh tăng khi có lao dốc với USD.
  Vàng:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng là chính, có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1204 khi có giảm xuống dưới 1208, mục tiêu là 1220~1230, mức kháng cự là 1215~1220, mức hỗ trợ là 1208~1204.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khyến nghị đặt lệnh tăng khi có giảm mạnh ở xung quanh mức hỗ trợ 16.80, nếu tăng lên trên mức 17.00 thì có thể đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là xung quanh mức 17.50, nếu giảm xuống dưới 16.70 thì chờ đợi đứng vững mức 16.50 có thể đặt lệnh tăng, mức kháng cự là 17.10~17.55, mức hỗ trợ là 16.80~16.50.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm khi có tăng mạnh dưới mức 120.00, mục tiêu là xung quanh 119.00, mức kháng cự là 120.00~120.50, mức hỗ trợ là 119.50~118.50.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng khi có giảm xuống trên mức 1.4800, quan tâm mức hỗ trợ là 1.4830, mục tiêu là xung quanh 1.4900~1.4950, mức kháng cự là 1.4880~1.4950, mức hỗ trợ là 1.4825~1.4800.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 1.0800, nếu tăng lên trên mức 1.0900 thì có thể đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là 1.1000, mức kháng cự là 1.0900~1.1000, mức hỗ trợ là 1.0820~1.0800.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page