1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Sự kết hợp của PHP và MYSQL trong ứng dụng web

Discussion in 'Recycle Bin' started by toilaai19923, May 1, 2015.

 1. PHP và MySQL liên kết với nhau như thế nào trong thiết kế web. Xem qua các câu lệnh trong MySQL.

  Để học lập trình PHP giỏi hơn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách áp dụng mysql liên kết với PHP để gọi ra dữ liệu như thế nào.

  1. Kết nối cơ sở dữ liệu:

  Cú pháp:

  [​IMG][/img]
  Lưu ý: Password ở locahost thì để trống cũng được, còn khi đưa lên host thì các bạn phải đặt password nhé.

  2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

  Cấu trúc:

  [​IMG][/img]

  3. Thực thi câu lệnh truy vấn:

  Cấu trúc:

  [​IMG]

  4. Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

  Cấu trúc:

  mysql_num_rows();

  5. Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

  Cú pháp:

  [​IMG]

  6. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

  Cấu trúc:

  [​IMG]

  Tổng kết: Từ bài viết này chúng ta đã làm việc với sql và các kỹ thuật kết nối với database của PHP. Những hàm PHP hỗ trợ mysql bây giờ có rất nhiều. Nhưng về tính chất cũng như phương thức sử dụng thì chúng cũng giống nhau. Vì vậy các bạn đừng nên lo lắng khi làm việc với những hàm mà chúng ta đang tìm hiểu.
   
  kenzjtk likes this.
 2. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  1,524
  409
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Facebook:
  Facebook Profile
  Đúng thật :)) Giờ dùng luôn các thư viện sẵn có như PDO hay Mysqli tốt hơn râts nhiều.
  Khả năng bản PHP mới sẽ loại bỏ các hàm mysql đơn thuần để người dùng buộc phải sử dụng các class sẵn có :)
   

Share This Page