1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[SCAM]bitcoindoublers Lãi 2% một giờ cho 100 giờ (NOT PAYING)

Discussion in 'Recycle Bin' started by zen191x, Aug 10, 2016.

 1. - Site HOT ngày ra mắt: 10/08/2016
  - Chấp nhận: Bitcoin [BTC]
  - Thanh toán: tự động theo giờ
  - Giới thiệu các thành viên: 20%
  - Không có chi phí thanh toán
  - Đầu tư tối thiểu 0,01 BTC
  - Thanh toán tối thiểu: 0.001 BTC
  - Hoàn vốn đầu tư : Không
  Gói lãi :
  - 2% một giờ cho 100 giờ

  Tham gia ngay: https://bitcoindoublers.com/a/JNCVzzpGC2
   
 2. SCAM ngày 13/08/2016
   

Share This Page