1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[SCAM]Cigartrade - Upto 1600% sau 30 ngày - NOT PAYING

Discussion in 'Recycle Bin' started by zen191x, Aug 15, 2016.

 1. [​IMG]

  • Chạy ngày 15/08/2016
  • Tên miền đăng ký 2 năm từ 28/05/2016 đến 27/05/2018. Tên miền được tạo ra từ tháng 5 và đến tháng 8 site mới chạy cho thấy admin có đầu tư chuẩn bị một thời gian cho site
  • Sử dụng Comodo Green bar 1 năm
  • Min invest 10$ cho tất cả các gói thanh toán tức thì
  • Min rút 1$
  • Chấp nhận PM, Bitcoin, Payeer
  • Sử dụng Script bản quyền
  • Limited Liability Company "CIGAR TRADE LTD" is a fully registered company in United Kingdom, with the registration no. 10209013. Our company's official address is 77, Oxford Street, Soho, London, W1D 2ES, UNITED KINGDOM.
  • Các gói lãi:
  Khuyến khích chỉ nên chọn các gói lãi từ 1-5 ngày.

  Link đăng ký: Register Now
   
 2. Proof
   

  Attached Files:

Share This Page