1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Scam Silverbank - Silverbank.biz

Discussion in 'HYIP' started by alien300, Aug 14, 2015.

 1. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  [​IMG]

  Site mới ra lò, đầy đủ SSL, DDos, Licensed Script,... đã test chờ thanh toán, hy vọng trả tốt và lâu dài

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

  102% - 120% After 1 Day

  Plan Spent Amount ($) Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 102.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 103.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 104.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 107.00
  Plan E $5001.00 - $10000.00 113.00
  Plan F $10001.00 - $30000.00 120.00

  37% - 55% Daily for 3 Days
  Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 37.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 38.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 39.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 42.00
  Plan E $5001.00 - $10000.00 48.00
  Plan F $10001.00 - $30000.00 55.00

  120% - 230% After 5 Days
  Plan Spent Amount ($) Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 120.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 125.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 130.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 145.00
  Plan E $5001.00 - $10000.00 175.00
  Plan F $10001.00 - $30000.00 230.00

  SB4 - 500% After 10 Days
  Plan Spent Amount ($) Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 160.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 190.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 300.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 390.00
  Plan E $5001.00 - $30000.00 500.00

  SB5 - 1100% After 20 Days
  Plan Spent Amount ($) Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 300.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 450.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 700.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 900.00
  Plan E $5001.00 - $30000.00 1100.00

  SB6 - 1600% After 30 Days
  Plan Spent Amount ($) Profit (%)
  Plan A $10.00 - $500.00 500.00
  Plan B $501.00 - $1000.00 700.00
  Plan C $1001.00 - $2000.00 1000.00
  Plan D $2001.00 - $5000.00 1300.00
  Plan E $5001.00 - $30000.00 1600.00

  SSL Encryption
  DDos Protection

  Check GoldCoders' HYIP Manager License
  silverbank.biz - Licensed

  NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET
  NS3.DDOS-GUARD.NET NS4.DDOS-GUARD.NET

  Thanh toán: Manual
  Accept: PM, Payeer, Bitcoin

  Deposit:
  silverbank #1.png

  THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

  [​IMG]
   

Share This Page