1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[solidbit] Lãi 10% - 18% hàng ngày

Discussion in 'Recycle Bin' started by zen191x, Aug 21, 2016.

 1. - Site chạy chính thức ngày 21/08/2016
  - Chỉ chấp nhận thanh toán 1 cổng duy nhất là Bitcoin [BTC]
  - Đầu tư tối thiểu : 0.001 BTC
  - Thanh toán tối thiểu : 0.0001 BTC
  - Thanh toán : Instant, nhanh như tia chớp và ko giới hạn lượt rút.
  - Site có Green Bar SSL
  - Hoàn vốn đầu tư : Không, vốn đã bao gồm trong lãi

  Các gói lãi của SolidBit
  - 10% hằng ngày mãi mãi cho đến khi site die. Đầu tư 0.001 BTC - 10 BTC
  - 15% hằng ngày mãi mãi cho đến khi site die. Đầu tư 10.00000001 - 30 BTC
  - 18% hằng ngãy mãi mãi cho đến khi site die. Đầu tư từ 30 BTC trở lên


  Link ref: Register Now
   
 2. Hello thien.

  $0.00133000 has been successfully sent to your Bitcoin account 1P9xzkZED5ckAgSpzDUHWP18yCLaJCfbTr.
  Transaction batch is 5722d809dfdf2dc1a40d506415c0aadd4811f6e158d173b210a3680162f44785.

  SOLIDBIT
  https://solidbit.biz
   
 3. Withdrawal processed. Batch id: ad109e819dfa47c87a394fb4920fba3b07b5a75b91633ad6f628c68a4057a0dd
   

Share This Page