1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Steward Friendz, coin dạng Refereum, dự án lớn

Discussion in 'Encrypto Currency' started by Long2509, Feb 5, 2018.

  1. Dự án và hệ thống nó tương tự refereum, hiện cộng đồng của nó rất lớn. Chỉ cần Đăng nhập vào và làm hết nhiệm vụ nó yêu cầu là đc 4000k điểm. Kết thúc sự kiện nó chia token cho mình.
    https://steward.friendz.io/go?r=MjA0Mjg
     

Share This Page