1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC suclix.com- tối thiểu thanh toán 0,02$ đã có thanh toán 1-6-2015

Discussion in 'New Sites' started by alexadam, Jun 4, 2015.

 1. suclix.

  Đăng kí :[​IMG]
  -tối thiểu thanh toán 0,02 ..
  -kiếm be 0,1 while bấm hết quảng cáo ... phí thanh toán cao 60% ... ví dụ bạn rút -0,3 thì be 0,12 ...
  -bonus 0,1.
  -đăng kí nhận ngay tài khoản vàng 30 ngày.
  thanh toán đầu tiên of mình.
  [​IMG][/ IMG] [​IMG]
  mong anh em ủng hộ mình. !!
   

Share This Page