1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tác dụng của tượng gỗ phong thủy

Discussion in 'Recycle Bin' started by humagroud16, Aug 31, 2016.

  1. Tác dụng của tượng gỗ mỹ nghệ

    - Đẹp , Độc: tượng gỗ mỹ nghệ đẹp nó là do trình độ của người thợ. Tượng gỗ do thợ làm ra sẽ mang phong cách và nhân cách người đó. Điểm này càng chính xác là tượng thế, tượng gỗ vì họ phải vận dụng kinh nghiệm vừa phải sáng tạo để vận dụng thế gỗ, định hình và phối hợp kích thước hài hoà

    - Bền: đồ gỗ mỹ nghệ hình thành từ gỗ nhóm 1: bền, chắc và có giá trị kinh tế cao.Trước khi được đục tượng công đoạn bảo quản gỗ nên không bị mối mọt.
     

Share This Page