1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tìm hiểu khái niệm về Hợp Đồng Thông Minh

Discussion in 'Thủ Thuật - Kinh Nghiệm' started by sinbad10, Jun 5, 2018.

 1. Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính được viết bởi một ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh Turing. Chương trình được hiểu là mã bytecode và được lưu trữ trên blockchain như SC với một địa chỉ duy nhất.

  Người dùng có thể sử dụng địa chỉ này để tương tác với SC cũng như thực hiện các công cụ được cung cấp bởi SC. Việc thực hiện này được thực hiện bởi máy ảo EVM (Máy ảo Ethereum) đi kèm với Ethereum Client được các thợ mỏ sử dụng.

  Mỗi SC có thể lưu trữ các giá trị riêng của nó và thay đổi này phải được thỏa thuận bởi blockchain bởi vì mỗi thay đổi tương đương với một giao dịch.
  Ý tưởng hợp đồng thông minh?
  Ý tưởng này ban đầu được đưa ra bởi nhà khoa học máy tính và Nick Szabo được mã hóa vào năm 1994.

  Ông chỉ ra các nguyên tắc hoạt động chính, nhưng vào thời điểm đó không có đủ phương tiện và môi trường để nhận ra tất cả. Nhưng mọi thứ đã thay đổi với sự ra đời và phát triển của công nghệ Blockchain.
  [​IMG]
  Hãy bấm vào liên kết kế bên để xem các hoạt động của blockchain vietnam cũng như các bài viết bổ ích về blockchain mà mình vô tình tìm thấy website này trên internet

  Bitcoin đã đặt nền móng cho việc xây dựng các hợp đồng trên Blockchain. Tuy nhiên, nó vẫn không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu. Chỉ khi Ethereum xuất hiện, ý tưởng về một hợp đồng thông minh mới đã được cung cấp cho tất cả người dùng, cung cấp một cách mới để thiết lập một hợp đồng.
   

Share This Page