1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tìm traffic từ plugin.

Discussion in 'Advertising Network' started by phanhuongkhongchoiboi, Feb 27, 2017.

  1. Chào các bạn
    Mình đang tìm traffic từ plugin và làm việc private. Thanh toán theo kiểu cpm\impression. Kiểu pop under mở ở tab mới hay là new window chứ không redirect từ trang chính của bạn. Ở tk bạn có thể chỉnh thời gian show quảng cáo,chọn quảng cáo nào sẽ show lên. Và tất cả quảng cáo đều theo geo (vd ở Việtnam thì show quảng cáo Việtnam)

    Có thì pm cho mình nhé.
     

Share This Page