1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tính chất của tượng gỗ phong thủy

Discussion in 'Recycle Bin' started by humagroud25, Sep 17, 2016.

  1. Tác dụng của tượng gỗ phong thủy

    - Đẹp , Độc: tượng gỗ mỹ nghệ đẹp đều phụ thuộc tay nghề của người thợ. tượng gỗ phong thủy do thợ chế tạo sẽ mang kiểu dáng và hình tượng người đó. tính chất càng chính xác là tượng thế, tượng gỗ vì thợ phải áp dụng kinh nghiệm vừa phải sáng tạo để vận dụng thế gỗ, định hình và phối hợp kích thước đẹp nhất

    - Bền: tượng gỗ mỹ nghệ chế tác từ gỗ nhóm 1: bền, chắc và có giá trị kinh tế cao.trong quá trình đục tượng gỗ mỹ nghệ công đoạn bảo quản gỗ nên không sợ mối mọt.
     

Share This Page