1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tôi dự báo giá vàng tuần này như thế nào?

Discussion in 'Forex' started by pipsmaster, Jan 9, 2017.

 1. Giá vàng được dự báo là sẽ bật tăng tiếp vào tuần này, theo một khảo sát từ trang tin chuyên về vàng là Kitco

  Có 16 ông chuyên gia (gọi là phe wall street) tham gia khảo sát thì 12 ông (75%) dự đoán giá sẽ tăng tiếp tuần này, 3 ông (19%) cho rằng giá đi ngang và chỉ có 1 ông trả lời giá đi xuống

  Trong khảo sát đối với giới không phải chuyên gia (gọi là phe main street : bao gồm giới đầu tư nhỏ lẻ hoặc thường dân) bao gồm 1007 người thì 542 (54%) cho rằng giá tăng, 378 (38%) cho rằng giá sẽ giảm và 87 (9%) cho rằng giá đi ngang.
  [​IMG]

  Như vậy tuần này thì cả 2 giới cho rằng giá sẽ tăng chiếm phần đa số

  Xem lại lịch sử cái thống kê này kể từ giữa tháng 5 năm rồi đến nay thì giới Wall Street dự đoán đúng 21 lần và sai 11 lần, tỷ lệ 66%, giới Main Street có tỷ lệ 18 đúng - 14 sai, tỷ lệ 56%

  Giá vàng đã có 2 tuần tăng liên tiếp. Liệu đây sẽ là tuần tiếp theo?

  Tham khảo từ http://www.traderviet.com/
   

Share This Page