1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tư vấn cách để móng tay khi đàn guitar

Discussion in 'Recycle Bin' started by nhatkienms, Jun 13, 2016.

  1. Để móng tay như thế nào là đúng cách khi chơi guitar?
    Em thì không thà để móng tay chứ em không muốn dùng các miếng pic đâu, thấy nó thô thô sao à nên không muốn dùng.
    Còn để móng tay thế nào là chuẩn thì đang học hỏi :D
     

Share This Page