1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tại sao Ế

Discussion in 'Recycle Bin' started by kim00011, Jan 30, 2015.  1. - Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.

    - Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.
     

Share This Page