1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tổng hợp hàng ngày các site đào BTC miễn phí

Discussion in 'All Others' started by lequangphuc, Jul 19, 2016.

 1. Chào các bạn,

  Mình lập thread này giống như tiêu đề mình sẽ tổng hợp các site claim STS miễn phí, nhưng mình sẽ chỉ tổng hợp các site trên 500 STS chứ không đăng tất cả các site đại trà 100-200 STS. Mình sẽ cố gắng sưu tầm rồi Update hàng ngày, nếu các bạn muốn chỉ bỏ ra 5p mỗi ngày để claim một số site payout cao thì quan tâm thread và ref-link ủng hộ mình để mình có thêm động lực sưu tầm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. :)

  Ngày đầu tiên 19/07,

  705 STS every 2100 minutes. (hard captcha)

  Ref-link:
  http://faucetnova.com/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://faucetnova.com/

  701 STS every 1200 minutes.
  Ref-link:
  http://www.theconquerforex.online/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://www.theconquerforex.online/

  600 STS every 1100 minutes.
  Ref-link:
  http://faucet.bitcoins43.com/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://faucet.bitcoins43.com/

  500 STS every 180 minutes.
  Ref-link:
  http://www.predimania.com/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://www.predimania.com/

  Các bạn nhấn ref-link để mình có thêm động lực sưu tầm thêm site nhé, mình cảm ơn rất nhiều :D
   
  Last edited: Jul 21, 2016
 2. Update site 20/7

  1200 satoshi every 1050 minutes

  Ref
  http://insurance-forex.xyz/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  non-ref
  http://insurance-forex.xyz

  910 STS every 1440 minutes.
  Ref-link:
  http://igetbtc.com/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://igetbtc.com/

  800 STS every 800 minutes
  ref:
  http://cloundfaucet.com/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  non-ref:
  http://cloundfaucet.com/

  700 STS every 1110 minutes.
  Ref-link:
  http://newerabitcoin.info/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://newerabitcoin.info/

  600 STS every 500 minutes.
  Ref-link:
  http://www.m14btc.xyz/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  Non-ref :(:
  http://www.m14btc.xyz/

  500(+Bouns) STS every 1200 minutes
  ref:
  http://fastcoin.ml/bitcoinhigh/?r=14NBDDxLkk8gg1mG89EFpXWbrD9nmeruCN
  non-ref:
  http://fastcoin.ml/bitcoinhigh/


  Có thể vài site ngày hôm qua còn sử dụng được. ;)
   
  Last edited: Jul 21, 2016

Share This Page