1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tổng hợp kiếm tiền từ Android, IOS, PC

Discussion in 'Recycle Bin' started by QuocHung1190, Aug 25, 2016.

 1. 1. Freemyapps ( Kiếm GC Amazon, Code Steam,v.v. thẻ khác)
  Đối với Android : Vào CH Play tìm : Freemyapps -> Tải về
  Đối với IOS: Vào trình safari gõ : freemyapps.com ( Chơi luôn trên trình duyệt vì k có ứng dụng )
  Nhâp code nhận 50 điểm: 33d413e0
  Min pay : 300 điểm = 1$ GC Amazon ( ĐỐi với IOS )
  1500 điểm = 5$ GC Amazon ( Đối với Android)
  Link HD Chơi: https://goo.gl/T33geP

  2. TryMyApps ( Chỉ có trên IOS<IPhone )
  Link tải: http://goo.gl/CnJszo
  Mã nhận 0,2$: JGKYO
  Link HD chơi: https://goo.gl/yImd2q

  3. Bestreviewapp
  Download: http://goo.gl/HgN7yw
  Code 0,1$ : P9OCG
  Hướng dẫn: https://goo.gl/NNcHJr
   

Share This Page