1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tỷ lệ băm "Proof of Behavior" ngày 20.02 và thông báo phần thưởng

Discussion in 'Encrypto Currency' started by marin2809, Feb 22, 2020.

 1. [​IMG]

  Kính gửi người dùng Boboo,

  Kết quả sự kiện của "Bằng chứng hành vi" ngày 20.02 được hiển thị bên dưới:

  Tổng tỷ lệ băm hôm nay:1180571.98

  Tổng số phần thưởng nhóm khai thác: 878.67 USDT.

  Trang sự kiện: https://www.boboo.com/topics/invite

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự kiện của chúng tôi, vui lòng tham gia nhóm telegram chính thức của chúng tôi để hỏi.https://t.me/Boboo_VN_official  Boboo.com
   

Share This Page