1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tutorial Thảo luận Neobux

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by hoanganh1211, Dec 18, 2016.

 1. 17/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR:1
  RR:90
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 101(1.12 Avg) = 1.01$
  Recycle cost: $0
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.6$
  Auto pay: 0.15$
  Point : 159
  Ad price: 0
  Income: 1.01+0.11+0.02-0.6-0.15=0.39$
   
 2. nhockhotimai

  nhockhotimai Administrator Staff Member

  307
  77
  0
  Update cho bạn chúc bạn kiếm nhiều ref
   
  hoanganh1211 likes this.
 3. Hehe thank ad nhiều nha :x:x:x:x:x
   
 4. 18/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR:1
  RR:90
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 123(1.37 Avg) = 1.23$
  Recycle cost: $0
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.9$
  Auto pay: 0.18$
  Point : 195
  Ad price: 0
  Income: 1.23+0.11+0.02-0.9-0.19=0.27$
   
 5. 19/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR:1
  RR:90
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 118(1.31 Avg) = 1.18$
  Recycle cost: $0
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.2$
  Auto pay: 0.18$
  Point : 195
  Ad price: 0
  Income: 1.18+0.11+0.02-0.2-0.18=0.93$
   
 6. 20/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 3
  RR:90
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 128(1.42 Avg) = 1.28$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.3$
  Auto pay: 0.194$
  Point : 171
  Ad price: 0
  Income: 1.28+0.11+0.02-0.3-0.194-0.07=0.85$
   
 7. 21/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 6
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 9 = 0.045$
  RR click: 111(1.17 Avg) = 1.11$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0$
  Auto pay: 0.18$
  Point : 208
  Ad price: 0
  Income: 1.11+0.11+0.045-0.18-0.07=0.85$ = 1.015$
   
 8. 22/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 8
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 112(1.18 Avg) = 1.12$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0$
  Auto pay: 0.18$
  Point : 162
  Ad price: 0
  Income: 1.12+0.11+0.02-0.18-0.07 = 1$
   
 9. Rút tiền lần 1:
  [​IMG]
   
 10. 23/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 9
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 8 = 0.04$
  RR click: 104(1.09 Avg) = 1.04$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.1$
  Auto pay: 0.16$
  Point : 100
  Ad price: 0
  Income: 1.04+0.11+0.04-0.16-0.07-0.1 = 0.86$
   
 11. 24/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 9
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 8 = 0.04$
  RR click: 91(0.96 Avg) = 0.91$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.1$
  Auto pay: 0.14$
  Point : 126
  Ad price: 0
  Income: 0.91+0.11+0.04-0.14-0.07-0.1 = 0.75$
   
 12. nhockhotimai

  nhockhotimai Administrator Staff Member

  307
  77
  0
  Huong lam cho sinh vien nay kha ok ^^
   
 13. Hì bạn nào cần hướng dẫn gì mình sẽ cố gắng hết sức, làm thì phải có kế hoạch dài hơi, chứ kiếm trong thời gian ngắn thì không được.
   
 14. 25/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 6
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 8 = 0.04$
  RR click: 94(0.99 Avg) = 0.94$
  Recycle cost: 0$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.4$
  Auto pay: 0.15$
  Point : 163
  Ad price: 0
  Income: 0.94+0.11+0.04-0.15-0.4 = 0.54$
   
 15. 26/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 6
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 99(1.04 Avg) = 0.99$
  Recycle cost: 0$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.3$
  Auto pay: 0.154$
  Point : 211
  Ad price: 0
  Income: 0.99+0.11+0.02-0.154-0.3 = 0.666$
   
 16. 27/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 6
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 4 = 0.02$
  RR click: 79(0.83 Avg) = 0.79$
  Recycle cost: 0$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.6$
  Auto pay: 0.125$
  Point : 240
  Ad price: 0
  Income: 0.79+0.11+0.02-0.125-0.6 = 0.195$
   
 17. 28/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 7
  RR: 95
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 12 = 0.06$
  RR click: 71(0.75 Avg) = 0.71$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.3$
  Auto pay: 0.114$
  Point : 279
  Ad price: 0
  Income: 0.71+0.11+0.06-0.114-0.3 -0.07= 0.396$
   
 18. Rút tiền lần 2

  [​IMG]
   
 19. 29/12/2016 Golden in 12/12/2016
  DR: 7
  RR: 98
  My click: 30 = 0.11$
  DR click: 8 = 0.04$
  RR click: 48(0.49 Avg) = 0.48$
  Recycle cost: 0.07$
  Mini jobs earnings: $0
  Extend ref: 0.3$
  Auto pay: 0.07$
  Point : 316
  Ad price: 0
  Income: 0.48+0.11+0.04-0.07-0.3 -0.07= 0.19$
   

Share This Page