1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

THẮNG LÃI CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, May 25, 2015.

 1. Khi giao dịch ngoại hối bằng quyền chọn nhị phân, sự phân tích biểu đồ rất là quan trọng, nếu bạn nắm bắt được một lần cơ hội giao dịch đơn biên trong một ngày, thế thắng lãi chỉ là chuyện thường của bạn thôi.

  Chúng tôi đều biết, giao dịch ngoại hối chỉ có hai xu hướng, không phải là tăng thì chắc chắn là giảm, nhưng nếu giao dịch ngoại hối qua quyền chọn nhị phân, dù giá là tăng hay giảm, bạn vẫn có thể thắng lãi một cách thoải mái. Chỉ cần nắm chuẩn một lần cơ hội, chỉ cần 15 phút thì có thể thắng lãi 6100 usd, tính trung bình thì mỗi phúc bạn có thể kiếm 400 usd, nếu là một tiếng thì bạn sẽ kiếm 24000 usd, không thể tưởng tượng được.

  Chúng tôi vừa xem biểu đồ vừa phân tích xem nhá, cách giao dịch đơn biên là thắng lãi như thế nào? Trước hết chúng tôi xem hình 1 ở bên dưới mà biết xu hướng thị trường của cặp USD/JPY là đang giảm xuống, thì chúng tôi có thể đặt lệnh tăng là xu hướng đơn biên, lúc đầu đặt lệnh thì chọn số tiền ít nhất là 25 usd, đặt lệnh tăng vào thời gian 07:03, giá đặt lệnh là 119.594, thời gian hết hạn là 07:15. Sau khi đặt lệnh xong thì vẫn thấy xu hướng là giảm xuống tiếp và xem từ phân tích biểu đồ, chúng tôi có thể giao dịch đặt lệnh với hai số cuối của giá cặp USD/JPY, tức là nếu phiên giao dịch đầu là giá 119.594, thì nếu giảm xuống đến giá 119.583, đặt lệnh tiếp với quyền chọn tăng, số tiền có thể tăng lên đến 500 usd, sau khi đặt lệnh xong và xu hướng vẫn đang giảm xuống tiếp, khi giá giảm xuống đến 119.578, thì lúc đó vẫn đặt lệnh tiếp với quyền chọn tăng, số tiền vẫn là 500 usd, sau khi đã đặt 3 phiên giao dịch và xu hướng vẫn là giảm xuống tiếp, lúc đó đừng hoảng sợ, chúng tôi phải tự tin và làm theo kế hoạch giao dịch đã đưa ra - giao dịch đơn biên, khi giảm xuống đến giá 119.560 thì đặt lệnh tiếp với quyền chọn tăng, số tiền vẫn là 500 usd, nhưng lúc đó xu hướng vẫn là giảm xuống, nhưng lúc đó là giờ phút quan trọng nhất, chúng tôi phải mở to mắt ra và nắm chuẩn, khi giảm xuống đến giá 119.559 thì vẫn đặt lệnh tiếp với quyền chọn tăng, số tiền vẫn là 500 usd, tại thời điểm này thì có thể nhìn thấy giá sẽ duy trì biến động tại mức xung quanh 119.500, tức là giá đã chạm đáy và sẽ có đảo ngược, lúc đó chúng tôi phải đặt lệnh liên tiếp 4 phiên quyền chọn tăng một cách nhanh chóng, và số tiến tăng lên đến 1500 usd/phiên, như vậy có thể đảm bảo 4 phiên giao dịch cuồi cùng chắc chắn sẽ thắng lãi, dù 5 phiền giao dịch đầu bị lỗ, nhưng bạn vẵn có thể thắng lãi khoảng 2000 usd. ( chi tiết giao dịch xin vui lòng tham khảo vào hình 2)

  Ok, tất cả giao dịch đều là làm theo kế hoạch, chúng tôi có thể chờ đợi kết quả giao dịch một cách thoải mái, chúng tôi có thể xem hình 3, khi quyền chọn hết hạn vào lúc 07:15 thì sẽ tự đóng giao dịch, giá đóng là 119.588, chúng tôi tất cả có đặt 9 phiên quyền chọn tăng, và chỉ có 1 phiên là bị lỗ, còn lại 8 phiến đều thắng lãi hết, tổng số tiền lợi nhuân cao tơi 6100 usd. Bạn có thể tự tính xem vào hình 3, thắng lãi chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ có tại FX77 OPTION.
  Càng nhiều bí quyết giao dịch quyến chọn nhị phân xin hãy vui lòng click vào [Kỹ xảo giao dịch]
  Hình 1:
  [​IMG]
  Hình 2:
  [​IMG]
  Hình 3:
  [​IMG]
   
 2. [​IMG]
  100% Bonus, nap bao nhieu thi thuong bay nhieu.
   

Share This Page