1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Thu Sơn, Xuất Sát trong Phong thủy Huyền không

Discussion in 'Recycle Bin' started by hanguyenoi8912, Aug 26, 2016.

 1. Như chúng ta đã biết, khí sinh, vượng của Sơn tinh bắt buộc đóng tại những nơi cao ráo, còn khí sinh, vượng của Hướng tinh phải đóng tại những nơi thấp, trũng hay gặp thủy. Nhưng nhìn vào trạch vận của 1 căn nhà, ta thấy tại bất cứ khu vực nào cũng đều có 3 sao là Vận-Sơn-Hướng tinh.
  Trong 3 sao ấy thì ko kể Vận tinh mang tác dụng cực kỳ yếu, không đáng đề cập, chỉ sử dụng để phối hợp sở hữu Sơn tinh (hoặc Hướng tinh) để làm nâng cao thêm sự tốt, xấu mà thôi. Nhưng sự tương tác giữa Sơn tinh sở hữu Hướng tinh và hoàn cảnh Loan đầu chung vòng quanh là 1 điều quan yếu mang thúc đẩy tới mọi vấn đề cát, hung, họa, phúc của 1 căn nhà, và vì vậy cần buộc phải được đặc biệt ưa chuộng tới.
  Xem thêm :boi hay nhat
  lúc xét tới sự tương quan giữa Sơn tinh và Hướng tinh tại mỗi khu vực thì ta thấy mang 4 giả dụ sau:
  1) Sơn tinh là sinh, vượng khí; Hướng tinh là suy, tử khí.
  2) Hướng tinh là sinh, vượng khí; Sơn tinh là suy, tử khí.
  3) Sơn tinh và Hướng tinh đều là sinh, vượng khí.
  4) Sơn tinh và Hướng tinh đều là suy, tử khí.
  ví như kết hợp 4 ví như trên sở hữu địa hình Loan đầu bên ngoại trừ thì chúng ta sẽ thấy như sau:
  1) trường hợp trong một khu vực sở hữu Sơn tinh là sinh, vượng khí, còn Hướng tinh là suy, tử khí, mà khu vực ấy lại sở hữu núi hay nhà cao, cây cao... tức là khí sinh, vượng của Sơn tinh đã “đắc cách”, vì đóng tại chỗ sở hữu cao sơn, thực địa. Trong giả dụ này, khí sinh, vượng của Sơn tinh đã khiến chủ khu vực ấy, còn Hướng tinh tại đây vừa là khí suy, tử, vừa bị “thất cách” (vì còn gặp núi chứ ko gặp nước) cần mất hết hiệu lực. bởi vậy hoàn toàn bị Sơn tinh nơi này chi phối. Vì Sơn tinh “đắc cách” của các nơi này khiến mất hết tác dụng xấu của Hướng tinh tại đây, cần những ví như này còn được gọi là “ Sơn chế ngự Thủy”. Đây chính là trường hợp Sơn tinh “hóa sát” (hay “xuất sát”, tức là khiến mất hết sát khí) của Hướng tinh, và thường được gọi tắt là “XUẤT SÁT”.
  Thí dụ: nhà hướng Mùi 210 độ, nhập trạch trong vận 8.
  Xem thêm :cho xem boi hay
  ví như lập trạch vận thì sẽ thấy khu vực phía sau nhà ở hướng Đông Bắc mang Sơn tinh 8 (vượng khí), Hướng tinh 2 (tử khí). nếu phía sau nhà này mang núi (ở xa) hay nhà cao ở sắp (nhưng tối thiểu bắt buộc cao bằng nhà này, còn ví như càng cao to hơn thì càng tốt) thì vượng khí của Sơn tinh đã “đắc cách”, sở hữu thể hóa giải sát khí của Hướng tinh 2. Còn Hướng tinh 2 vì đã bị mất hết hiệu lực, cần ko còn mang thể gieo rắc bệnh tật (số 2 là sao Nhị Hắc, chủ bệnh tật, đau ốm), cũng chẳng thể khiến hư hao tài lộc được nữa, dù là khu vực ấy sở hữu “động” (như với cửa hay thường sinh hoạt...) hay ko. do vậy nhà này không những vừa vượng nhân đinh, vừa với thể nâng cao tiến cả tài lộc nữa (vì không bị hung khí của Hướng tinh khiến hao tài). Cũng hao hao, khu vực phía TÂY của nhà này mang Sơn tinh 9 (sinh khí) và Hướng tinh 3 (tử khí). Còn khu vực phía TÂY BẮC có Sơn tinh 1 (sinh khí) và Hướng tinh 4 (tử khí). nếu 2 khu vực này cũng với núi hay nhà cao thì cũng là giả dụ “Xuất sát”, vừa làm cho vượng đinh, vừa góp phần khiến cho nâng cao tiến thêm tài lộc.
  Xem thêm :coi boi hay
  ngoại giả, trường hợp khu vực mang Sơn tinh là sinh, vượng khí, còn Hướng tinh là suy, tử khí, nhưng khu vực này ko có núi hay nhà cao, cơ mà mang thủy của sông, hồ, ao, biển... thì đây tức là giả dụ Sơn tinh “Hạ thủy”, còn Hướng tinh là “hung tinh đắc cách”, cần là nếu tổn đinh, phá tài.
  2) trường hợp khu vực có Hướng tinh là sinh, vượng khí, còn Sơn tinh là suy, tử khí, mà khu vực ấy lại có Thủy của sông, hồ, ao, biển hay cửa nẻo ra, vào nhà, thì Hướng tinh đã “đắc cách”, phải nắm quyền điều động và chi phối Sơn tinh tại đây. Còn Sơn tinh thì vừa là khí suy, tử, vừa bị “thất cách” (gặp thủy) buộc phải đã mất hết hiệu lực và bị Hướng tinh chế ngự. Đây chính là nếu “ Thủy thu sát của Sơn”, hay thường gọi tắt là cách cục “THU SƠN”.
  Thí dụ: cũng lấy nhà hướng MÙI 210 độ, nhập trạch trong vận 8.
  ví như nhìn vào trạch vận thì sẽ thấy ở khu vực phía TÂY NAM (tức phía trước nhà) có Hướng tinh 8 (vượng khí) và Sơn tinh 5 (tử khí). giả dụ khu vực phía trước của căn nhà này với sông, hồ, ao, biển, hay đường rộng, cửa ra vào... thì vượng khí của Hướng tinh đã “đắc cách”, bắt buộc không những là làm tài lộc của nhà này được giàu có, mà còn hóa được sát (tức “Thu sơn”) của Sơn tinh Ngũ Hoàng, khiến cho sao này mất tác dụng mà ko còn gây ra cảnh tỗn hại nhân đinh (sao Ngũ Hoàng chủ sự chết chóc hoặc nhân đinh ly tán). Cũng rưa rứa, ở khu vực phía BẮC của nhà này có Hướng tinh 9 (sinh khí), Sơn tinh 6 (tử khí). Còn khu vực phía NAM với Hướng tinh 1 (sinh khí), Sơn tinh 7 (suy khí). trường hợp ở 2 phía này cũng mang Thủy hay đường đi, cửa ra vào... thì cũng tạo thành cuộc “Thu sơn”, vừa vượng tài, vừa có thể khiến cho vượng cả đinh nữa.
  Xem thêm :coi boi chinh xac nhat
  bên cạnh đó, giả dụ khu vực với Hướng tinh là sinh, vượng khí, còn Sơn tinh là suy, tử khí, mà nơi ấy không với Thủy nhưng lại với núi cao hay nhà cao... thì sẽ là cuộc Hướng tinh “Thượng sơn”. Còn Sơn tinh suy, tử mà còn gặp núi cao, là phương pháp cuộc “hung tinh đắc cách”, chủ phá tài và gây ra nhiều tai họa cho người.

  3) ví như trong một khu vực mà Sơn tinh hay Hướng tinh đều là sinh, vượng khí, thì phương pháp phải chăng nhất cho nếu này là khu vực đó nên với cả sông hồ lẫn núi hay nhà cao, sở hữu điều kiện là sông hồ ở sắp kề, còn núi hay nhà cao ở ngoại trừ xa. ví như được như thế thì Sơn tinh và Hướng tinh đều đắc bí quyết, phải đinh tài đều vượng. nếu khu vực này chỉ sở hữu núi mà không sở hữu sông, hồ thì kiểu dáng của núi bắt buộc đẹp và ở xa thì mới chủ vượng cả tài đinh. Còn trường hợp chỉ sở hữu núi ngoại hình tầm thường và lại nằm gần nhà, hay chỉ sở hữu nhà cao thôi thì chỉ vượng đinh nhưng thoái tài. nếu khu vực này mang sông nước đẹp, thủy to và phản quang thì dù không có núi cũng là phương pháp cuộc vượng cả tài lẩn đinh. trường hợp ko có thủy mà chỉ có đường đi, sân rộng hay cửa nẻo ra vào thôi thì chỉ là phương pháp cuộc vượng tài nhưng không vượng đinh.
  Xem thêm :boi chinh xac
  4) giả dụ trong một khu vực mà Sơn tinh hay Hướng tinh đều là suy, tử khí, mà giả dụ khu vực đấy có núi hay nhà cao, thì nhà ấy sẽ bị các tai họa do các đối tượng của Sơn tinh ấy gây ra. Trong giả dụ này Hướng tinh vô hại. ví như khu vực đó sở hữu sông, hồ hay cửa ra vào, thì nhà đấy sẽ bị các tai họa, bệnh tật do hướng tinh đó sở hữu tới, cùng với vấn đề hao tài. Trong giả dụ này Sơn tinh vô hại. trường hợp khu vực này bằng phẳng, lặng tĩnh, thì cả Sơn tinh lẫn Hướng tinh đều được hóa giải và trở thành vô hiệu lực.
  Thí dụ: Cũng nhà hướng MÙI 210 độ, nhập trạch trong vận 8.
  giả dụ nhìn vào trạch vận thì sẽ thấy 3 phía TÂY, TÂY BẮC và ĐÔNG BẮC có sinh vượng khí của Sơn tinh, suy, tử khí của Hướng tinh, phải 3 phía này nên có núi hay nhà cao để tạo thành cuộc “Xuất sát”. Còn 3 phía BẮC, NAM và TÂY NAM thì có sinh, vượng khí của Hướng tinh, nên 3 phía này cần mang sông, hồ, ao, biển, đường đi, cửa ra vào... để tạo thành cuộc “Thu sơn”. Còn khu vực phía ĐÔNG mang Sơn tinh 4, Hướng tinh 7 tức đều là khí suy, tử, bắt buộc ví như nơi đấy mang núi cao thì Sơn tinh 4 đắc thế, phải nhà dễ bị đàn bà khiến cho hại (như vì tửu sắc hoặc trai gái...), con gái trưởng trong nhà bướng bỉnh, hư đốn. Còn Hướng tinh 7 thì vô hại. Nhưng giả sử giả dụ nơi này với sông, hồ, chứ ko có núi cao, thì Hướng tinh Thất xích lại đắc thế, phải nhà thường bị bệnh về miệng, cổ, phổi, đại trường, lại hay bị người khác lừa gạt, mất tiền mất bạc, cũng như dễ bị hỏa thiến. Còn Sơn tinh 4 ở đây vô hại. ví như khu vực này lại bằng phẳng, yên tĩnh thì cả Hướng tinh lẫn Sơn tinh đều vô hại. tương tự như thế sở hữu khu vực phía ĐÔNG NAM, sở hữu Sơn tinh 3, Hướng tinh 6 tức đều là khí suy, tử. nếu khu vực này mang núi cao thì sơn tinh 3 đắc thế, nên con trai trưởng trong nhà hung hăng, thất lễ, ra bên cạnh thì bị bạn đồng liêu ganh ghét, hãm hại. Còn Hướng tinh 6 ở đây vô hại. Nhưng nếu khu vực này ko với núi mà lại sở hữu sông, biển, cửa ra vào... thì Hướng tinh 6 lại đắc thế, bởi thế dễ bị những bệnh về đầu, tai nạn về binh đao, trộm cướp và trong nhà dễ sở hữu người đàn ông góa vợ. Còn Sơn tinh 3 ở đây vô hại. ví như khu vực này lại bằng phẳng, yên tĩnh thì cả Hướng tinh lẫn Sơn tinh đều vô hại.
  Như vậy, căn nhà này sở hữu 3 phía BẮC, NAM, và TÂY NAM ví như mang thủy sẽ thành cuộc “Thu sơn”. Còn 3 phía TÂY, TÂY BẮC và ĐÔNG BẮC trường hợp mang núi sẽ thành cuộc “Xuất sát”. Riêng 2 phía ĐÔNG và ĐÔNG NAM thì cần bằng phẳng, im tĩnh là thấp nhất.
  Tóm lại, “Thu sơn, xuất sát” chỉ là bí quyết nhằm phát huy đến mức tối đa các khí sinh, vượng của cả Hướng tinh và Sơn tinh, tương trợ, bổ khuyết thêm cho phương pháp cục “Đáo Sơn, Đáo Hướng”, cũng như dòng bỏ được phương pháp cục “Thượng Sơn, Hạ Thủy” mà khiến cho 1 căn nhà đã phải chăng lại càng rẻ thêm, gồm thâu được cả “PHÚC” (nhân đinh đông đúc, con cháu hiền tài), “LỘC” (giàu sang, phú quý), “THỌ” (sức khỏe tràn ngập, vạn thọ trăm tuổi) tức là toàn bộ hạnh phúc trên cõi trần rồi vậy.
   

Share This Page