1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp tên miền (domain)

Discussion in 'Recycle Bin' started by pmnh36116, Jul 28, 2015.

  • [​IMG]
  1. Xử lý yêu cầu đăng ký tên miền

  Một số Nhà đăng ký tên miền không xử lý nhanh chóng yêu cầu đăng ký tên miền của khách hàng, dẫn đến tên miền bị mất. Đây là điều tối kỵ, thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp của Nhà đăng ký tên miền. Bạn nên bỏ qua những nơi có tác phong làm việc như vậy.

  2. Chăm sóc sau bán hàng

  Điều này thật sự quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp tới sự “sống còn” tiền miền của bạn.

  – Xử lý sự cố kỹ thuật

  Với những Nhà đăng ký tên miền có dịch vụ chăm sóc sau bán tốt, luôn hỗ trợ khách hàng tất cả các thao tác kỹ thuật liên quan tới tên miền: tạo bản ghi, trỏ tên miền, đổi DNS, thiết kế wed bán hàng trên nền WordPress, Google Site, Blogspot.. và những hỗ trợ kỹ thuật phức tạp khác.

  – Chăm sóc tên miền

  Với những người sở hữu cả trăm tên miền, sẽ không thể theo dõi được ngày tên miền hết hạn ( tra cuu ten mien hết hạn ), và có thể bị mất tên miền do sơ suất này.
  Trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền là chăm sóc sát sao tên miền của khách hàng. Nắm được thời điểm tên miền hết hạn, thông báo tới khách hàng qua nhiều kênh: điện thoại, email…

  3. Dịch vụ giá trị gia tăng

  Bạn nên lựa chọn Nhà đăng ký tên miền có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
  Ví dụ, bạn có thể khóa tên miền, ẩn thông tin tên miền quốc tế, thậm chí bạn có thể backorder tên miền và được gợi ý những tên miền có thể đầu tư…
   
  Last edited by a moderator: Jul 28, 2015

Share This Page