1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC TRADITIONALCLIX.COM - Site PTC, Minpay 2$ PZ/PP

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Feb 15, 2015.

 1. Web TRADITIONALCLIX là site mới PTC click quảng cáo
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình:
  http://www.traditionalclix.com/?ref=qacilamy


  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.01$, 0.005$ khi click quảng cáo
  +Kiếm được $ khi làm nhiệm vụ PTSU, Grid Head Tail,...
  +Nhận được 50% hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click, nhiệm vụ và banner,...) .
  +Thanh toán qua PZ,PP . Min pay : 2$


  + Mình mới tham gia chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   
 2. Up lên mong moi người ref link của mình
   

Share This Page