1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

tuyển ref site inadpros.com

Discussion in 'Tuyển Referrers' started by ltkiet3011, Jan 11, 2015.

 1. <!-- Banner-->
  <a href=http://www.inadpros.com/?ref=ltkiet3011><img src=http://www.inadpros.com/banners/ban5.gif border=0 width="468" height="60"></a>
  <!-- Banner-->
  (Mình không biết chèn banner của site, mong các bạn thông cảm)
  Site trả tiền trong ngày,
  site đầu tư bằng cách mua các gói plan giá 5$, và chia lãi cho mỗi ngày, min pay là 3$ dưới bảng này

  Sau khi đã rút được tiền, mà đã đầu tư nhiều vào mua gói Platinum Plan, các bạn ref cho mình, mình sẽ reback 100%
   

  Attached Files:

  Last edited: Jan 11, 2015
 2. và đây là bằng chứng rút được tiền của mình 2015-01-11_062547.png 2015-01-11_062547.png 2015-01-11_062440.png
   

Share This Page