1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

VISA- Thương Vụ Hấp Dẫn Cuối Năm 2016

Discussion in 'Recycle Bin' started by Akaakin, Sep 28, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Xin chào mọi người! Cũng Recent cuối năm rồi, em có some thương vụ cho mọi người tham khảo.

  VISA is thẻ thanh toán quốc tế been chap nhan thanh toán trên toàn thế giới.

  Hiện tại là thẻ thanh toán SỐ 1 thế giới for more than 85% thị phần.

  Năm 2008 VISA CHÍNH THỨC lên sàn NYSE of Mỹ and since thời điểm then to giờ thì Doanh Thu of VISA Augmented trưởng tốt through năm.

  ĐẶC BIỆT: Từ tháng 10 - tháng 12 thì Ma Cổ Phiếu (CP) VISA grow much mạnh. Vì thời điểm This is THỜI ĐIỂM chuẩn bị cho Noel, Tết and Du Lịch cuối năm người ta mua sắm many and DÙNG toàn bộ thẻ VISA to thanh toán, KHÔNG dùng tiền mặt. BY VÌ level độ tiện lợi and secure of it. Cho be thời điểm This is thời điểm CP VISA TĂNG MẠNH nhất trong năm.

  Giá CP VISA thường trung TĂNG bình 15,6% trong 3 tháng cuối năm

  Năm 2013: tăng 31 $ (14%)

  Năm 2014: tăng 54 $ (18%)

  Năm 2015: tăng 10 $ (15%) (vào ngày 18/3/2015 VISA split Cổ phiếu on giá đạt ngưỡng 277 $ / CP)

  Giá hiện tại: 82 $ / CP (82 $ / 50 = 1,64 $)

  1.000 CP (using đòn bẩy 50 thì có giá 1.640 $). Chỉ cần Augmented 1 $. Thì LỢI NHUẬN existing 1000 $. Then lấy blank lợi nhuận to Transaction nhận CỔ TỨC vào tháng 12 (báo cáo doanh thu quý end of năm vào tháng 11 and chia cổ tức vào tháng 12)

  Trọng thời điểm SUY thoai kinh tế, Doanh Thu of VISA Augmented trưởng tốt, CP Augmented trưởng mạnh. Các you can theo dỗi lại lịch sử. HIỆN TẠI bây giờ nền kinh tế Mỹ started PHỤC and người dân SẼ chi tiêu and du lịch more .. Khí which would VISA thế nào? Chắc all you biết câu trả lời. KHÔNG have a ai tác động nổi to VISA vì here is cổng thanh toán toàn cầu..KHÔNG depending kinh tế thế nào. Cho be rui ro Recent like bằng "0".

  Here is biểu đồ Augmented trưởng of VISA:
  [​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page