1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC XCLIXBUX.COM - Site PTC, Minpay 3$ PP/PM/PZ

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Feb 15, 2015.

 1. Web XCLIXBUX là site mới PTC click quảng cáo
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình
  http://www.xclixbux.com/?ref=qacilamy


  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.01$, 0.001$ khi click quảng cáo
  +Nhận được % hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click và banner,...) .
  +Thanh toán qua PZ,PP,PM,EGP... . Min pay : 5$

  + Mình mới tham gia chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   
  Last edited: Mar 9, 2015

Share This Page