1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC yougetprofit- new PTC evolution

Discussion in 'New Sites' started by RioAspire123, Jun 10, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. JennyHang

    JennyHang

    632
    19
    0
    Yahoo! Messenger:
    Yahoo Messager
    site này mình chơi lâu rồi, chạy tool bao giờ gần đủ minpay, nó ban, mail hỏi nó, nó bảo autoclicker,
    reg site khác, vẫn bị như vậy nhé
     
  2. charlescowen

    charlescowen Moderator Staff Member

    1,557
    45
    0
    đen nhỉ, click tay thì chết vì mệt, tool thì chết vì baned
     
  3. JennyHang

    JennyHang

    632
    19
    0
    Yahoo! Messenger:
    Yahoo Messager
    thấy mấy bác bên mmo bảo site này ngon mà, share ý :))
     
  4. KiaK3

    KiaK3

    557
    2
    0
    Giá click thấp quá chứ uy tín chiến cũng được đấy chứ
     
  5. charlescowen

    charlescowen Moderator Staff Member

    1,557
    45
    0
    site này cũng lâu lắm rồi nhỉ
     
  6. KiaK3

    KiaK3

    557
    2
    0
    Bác chiến đi, uy tín lắm đấy :v Ref cho thớt luôn :v
     
  7. charlescowen

    charlescowen Moderator Staff Member

    1,557
    45
    0
    mình đkí cũng phải trên 2 acc rồi :3
     
  8. JennyHang

    JennyHang

    632
    19
    0
    Yahoo! Messenger:
    Yahoo Messager
    bị ban chưa, mình cũng 2 acc mà gần minpay nó ban
     
  9. huynhlamid

    huynhlamid Verified Member

    208
    54
    0
    Ai bieu ham choi 1 acc thui , em dep thang nay 25$mua share nay co tien tinh rut ma pp limit go k dc , mail no doi pp no khong chiu bo acc luon mat 25$ tiec thay mo, xl dag bang dt
     
  10. JennyHang

    JennyHang

    632
    19
    0
    Yahoo! Messenger:
    Yahoo Messager
    chơi 1 acc bị ban, reg acc nữa lại bị ban tiếp mà
     
  11. huynhlamid

    huynhlamid Verified Member

    208
    54
    0
    Hjhj nhầm
    Sorry
     
  12. charlescowen

    charlescowen Moderator Staff Member

    1,557
    45
    0
    chơi được 3 hôm bỏ :v
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page