1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ưu thế và đặc điểm của quyền chọn nhị phân cổ phiếu

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Jan 22, 2015.

 1. Ưu thế và đặc điểm của quyền chọn nhị phân cổ phiếu

  Cơ chế hình thành giá cổ phiếu rất là phức tạp, và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự biến động của giá cổ phiếu như chính trị, kinh tế, thị trường, cũng chịu ảnh hưởng từ mặt kỹ thuật và các hành vị của nhà đầu tư, cho nên giá cổ phiếu luôn biến động. Sụ biến động giá cổ phiếu đã mang lại cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư, đặt biệt là giao dịch hai chiều của quyền chọn cổ phiếu, có hình thức giao dịch T+0, chỉ cần nhà đầu tư dự đoán đúng xu hướng cổ phiếu là tăng hay giảm đều có thể thắng lãi.

  Hiện tại ngày càng có nhiều nhà đầu tư giao dịch quyền chọn cổ phiếu, đặc biệt là những nhà đầu tư có kinh nghiêm chơi cổ phiếu, bởi quyền chọn cổ phiếu có rủi ro và lãi cổ định, trước khi đầu tư đã rõ rủi ro và lãi là bao nhiêu, và lãi cũng rất cao, tỷ lệ lãi là nằm ở giữa 70%-85%.

  Cách giao dịch quyền chọn cổ phiếu rất đơn giản và dễ, cách đặt lệnh rất linh hoạt, có thể đặt lệnh tăng hoặc giảm, thời gian hết hạn đặt lệnh là có 60 giấy, mấy phút, mấy ngày hoặc mấy tuần, như 60 giây là rất dễ giao dịch và thích hợp với nhà đầu tư mới, chỉ cần dự đoán đúng xu hướng của cổ phiếu thì có thể thắng lãi cao tới 85%.

  Quyền chọn cổ phiếu không những là một cách giao dịch có thể giữ giá trị của cổ phiếu, mà còn cung cấp cơ hội kiếm tiền cho người đầu tư dù là thị trường xấu hay tốt, mang tính linh hoạt rất mạnh và thú vị. FX77 option có cung cấp rất nhiều cổ phiếu cho người đầu tư giao dịch, như APPLE, ALIBABA, BAIDU, SINA v.v...FX77 option có ưu điểm là rút tiền nhanh chóng, hệ thống giao dịch ổn định, tỷ lệ lãi cao, là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đáng tin cậy.
   

Share This Page