1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

4 thuật ngữ quan trọng trong Bitcoin

Discussion in 'Bitcoin' started by letuananh1873, Jul 24, 2014.

 1. Address – Địa chỉ. Public Key – Chìa Khóa Chung

  Address trong Bitcoin cũng giống như một địa chỉ ở ngoài đời, hay một địa chỉ email. Bitcoins được chứa trong address cũng giống như emails được chứa trong một địa chỉ email.

  Một người có thể tạo cho mình nhiều address khác nhau, và bạn nên làm điều đó cho mỗi transaction, vì đó là cách duy nhất để biết được bạn đã nhận được bao nhiêu bitcoins cho chuyện gì hay từ ai. Vì nếu bạn chỉ dùng một address thì sẽ không thể biết được chuyện đó, bởi vì trong mỗi address nó chỉ hiển thị tổng số bitcoins đang chứa trong đó. Không những thế, việc có nhiều address còn làm tăng thêm sự riêng tư. Như đã nói, address còn được gọi là public key, vì nó là public nên ai cũng có thể nhìn thấy số bitcoin trong đó (nhưng không thể biết được người nào sở hữu address đó, hay có thể lấy được số bitcoin đó). Hãy tưởng tượng address giống như một cái hòm thủy tinh: người ta có thể nhìn thấy được bên trong, nhưng không thể mở ra được cái hòm đó trừ khi họ có chìa khóa, Private Key, mà bạn là người duy nhất biết được (trừ khi bạn để lộ).

  Private Key – Chìa Khóa Riêng

  Private key được lưu trong file wallet.dat. Vì thế nên việc backup file này là rất quan trọng. Nếu ổ cứng bạn bị hư hay vô tình xóa mất file thì coi như bitcoins của bạn cũng mất. Backup có nghĩa là copy nó sang một nơi khác chẳng hạn như một ổ cứng khác, USB, gửi email kèm theo file đó cho chính mình, upload nó lên một trang nào đó (vd: google drive, facebook), gửi nó cho một người khác giữ v.v… Như đã nói, nếu một ai đó có được file này, họ sẽ có thể lấy được bitcoins của bạn. Vì thế nên trước khi backup, bạn phải mã khóa file này lại (trong chương trình Bitcoin thì nó gọi là Encrypt [crypt (dt): hầm mộ cất giấu. 'En': tiền tố biến nó thành động từ], để lỡ khi có kẻ gian trộm được, họ phải biết mật mã (Passphrase) mới sử dụng được. Một mật mã tốt không nên ngắn hơn 8 ký tự, có chứa số, và có chữ thường lẫn chữ IN. Chẳng hạn như: t0iY3uBankc4rdVN. Nếu bạn có được một mật mã như thế thì tất cả những máy tính trên đời này cộng lại mất 8 tỉ năm cũng chưa thể crack được.

  Blocks và Block Chain

  Block Chain là một chuỗi liên kết các Blocks, giống như chuỗi hạt là một chuỗi liên kết các hạt. Mỗi một block có nhiệm vụ lưu giữ lại những transactions gần nhất (mà chưa được lưu lại ở những blocks trước đó). Tưởng tượng như Block Chain là một quyển sổ kế toán công cộng khổng lồ ghi lại tất cả giao dịch, trong đó mỗi trang trong quyển sổ đó là một Block, trang này đầy thì sẽ ghi sang trang mới; quyển sổ này có một đặc điểm là có số trang vô hạn. Một khi thông tin về transactions đã được ghi lại thì sẽ không bao giờ có thể bị thay đổi hay xóa đi. Ngoài những transactions gần nhất, mỗi block còn chứa thông tin liên kết tới block trước nó. Và nó còn chứa một đáp án cho một bài toán rất khó giải. Đáp án này là khác nhau cho mỗi block. Nếu đáp án không đúng thì block đó không có hiệu lực và không được lưu lại trong block chain.
   

Share This Page