1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Adamantcapital - Adamantcapital.net

Discussion in 'HYIP' started by pbhyipscom, Oct 24, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Dự án trung hạn đã chạy được 51 ngày, thanh toán ngay lập tức !!!

  [​IMG]

  Tên dự án: Adamantcapital.net

  Ngày bắt đầu: 04.09.2014

  Kế hoạch đầu tư

  Kịch bản H-SCRIPT
  Chấp nhận thanh toán:
  PM, EGO, PAYEER, BTC

  Hoa hồng giới thiệu: 5%-2%-1%

  Đăng ký tại đây !!!


  Yêu cầu thanh toán hoa hồng tại đây

  Bằng chứng đâu tư
  [​IMG]
   
 2. Payment Instantly![​IMG][​IMG][​IMG]
  The amount of 7.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 8462, pbhyips.com.. Date: 18:41 25.10.14. Batch: 71940024.
   
 3. Payment Instant![​IMG][​IMG][​IMG]
  The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 8822, pbhyips.com.. Date: 14:28 26.10.14. Batch: 71986317.
   
 4. New Instant Payment![​IMG][​IMG][​IMG]
  The amount of 7.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 8838, pbhyips.com.. Date: 15:14 26.10.14. Batch: 71988525.
   
 5. Payment Instant![​IMG][​IMG][​IMG]
  The amount of 7.74 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 9382, pbhyips.com.. Date: 15:59 27.10.14. Batch: 72063580.
   
 6. New Withdraw Instant!:)
  The amount of 7.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 9889, pbhyips.com.. Date: 17:24 28.10.14. Batch: 72155645.
   
 7. New Withdraw Instant!
  The amount of 7.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8418074->U4888473. Memo: API Payment. Invoice 10347, pbhyips.com.. Date: 14:50 29.10.14. Batch: 72224253.
   
 8. markmoon

  markmoon Moderator Staff Member

  589
  48
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Skype:
  Skype
  Scamed !
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page