1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ai đang chiến ProBux chú ý

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by RioAspire123, Jun 3, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Thông thường khi dep vào site Probux bằng cổng thanh toán nào thì sẽ phải cash out bằng cổng đó.
  Nếu muốn cashout bằng cổng khác, ta buộc phải Dep bằng cổng đó với số tiền lớn hơn hoặc bằng số tiền đã dep bằng cổng cũ.

  Ví dụ với trường hợp của mình, Mình dep bằng Paypal 100$
  Nay mình muốn cash out qua Payza, mình phải dep bằng Payza với số tiền là 100$ hoặc lớn hơn
  Tuy nhiên, sau khi mình dep vào 10$ bằng Payza thì mình đã có thể cash out được bằng payza

  Chia sẻ kinh nghiệm này cho anh chị em đang chiến mà muốn đổi cổng để Cashout
  Nhất là khi PP bị limit bất thình lình :D
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page