1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Các điều cần biết về hợp đồng thông minh SC

Discussion in 'Thủ Thuật - Kinh Nghiệm' started by sinbad10, Jun 5, 2018.

 1. Hợp đồng thông minh là một bộ giao thức đặc biệt nhằm mục đích đóng góp, xác thực hoặc thương lượng và thực hiện hợp đồng. Hợp đồng thông minh cho phép mọi người thực hiện giao dịch mà không cần đến bên thứ ba làm trung gian.

  Các giao dịch này dễ dàng truy tìm và không thể bị giả mạo hoặc đảo ngược. Hợp đồng thông minh chứa tất cả các chi tiết về các điều khoản và tự động thực thi chúng.

  Mỗi SC có thể lưu trữ các giá trị riêng của nó và thay đổi này phải được thỏa thuận bởi blockchain bởi vì mỗi thay đổi tương đương với một giao dịch.

  Xem thêm: Ở vietnam blockchain đang phát triển như thế nào? Thông qua các tin tức và sự kiện bạn có thể tìm hiểu tại 1 website mình được bạn bè chia sẽ.

  [​IMG]

  Từ đâu mà ý tưởng về hợp đồng thông minh ra đời?

  Ban đầu ý tưởng được đưa ra bởi nhà khoa học máy tính và Nick Szabo được mã hóa vào năm 1994.

  Ông chỉ ra các nguyên tắc hoạt động chính, nhưng vào thời điểm đó không có đủ phương tiện và môi trường để nhận ra tất cả. Nhưng mọi thứ đã thay đổi với sự ra đời và phát triển của công nghệ Blockchain.

  Mọi người khi tìm hiểu về Bitcoin sẽ thấy nó đã đặt nền móng cho việc xây dựng các hợp đồng trên Blockchain. Tuy nhiên, nó vẫn không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu. Tư khi Ethereum ra đời, ý tưởng về việc thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và trung thực đã giúp hợp đồng thông minh ra đời phục vụ cho tất cả người dùng,
   

Share This Page