1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FX77 option chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin đã thúc đầy sử phát triển của ngành internet

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Dec 30, 2014.

 1. Bitcoin tăng trưởng nhanh chóng trên thị trường Trung Quốc vào năm 2014, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân chính quy nhất toàn cầu-FX77 option đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcion vào tuần trước, khối lượng thanh toán tăng nhanh chóng sau khi chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

  Thể hiện sức mạnh của thương hiệu
  Ngày 22 tháng 12 năm 2014, tập đoàn FUJI Anh đã thông báo sàn giao dịch quyền chọn mà hợp tác chiến lược với SPOTOPTIN có chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Đây là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đầu tiên ủng hộ thanh toán bằng Bitcoin trong nước Trung Quốc, cũng là một trong những doanh nghiệp rất đáng kể chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trong nước Trung Quốc.

  FX77 option đã thành lập trụ sở ở Hồng Kông để phục vụ cho thị trường Trung Quốc và các nước châu Á và Thái Bình Dương, sàn giao dịch có phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, v.v…thanh toán bằng Bitcoin đã được mở rộng ở Trung Quốc cả các nước Đông Nam Á, ngày càng có nhiều khách cho biết sẽ thanh toán bằng Bitcoin.

  Thúc đầy sự phát triển của ngành tài chính online
  Tập đoàn FUJI Anh cho biết, sàn giao dịch FX77 option có cung cấp hơn 180 loại sản phẩm đầu tư như kim loại quý hiếm, cổ phiếu, ngoại hối v.v... Sau khi nạp tiền bằng Bitcoin thì coi như là lưu thông Bitcoin trong thị trường tài chính, khiến cho nhà đầu tư Bitcoin có thể dùng Bitcoin để đầu tư và giao dịch quyền chọn nhị phân, và đã thúc đầy mạnh sự phát triển của ngành tài chính online, cũng thúc đầy sự phát triển của nền kinh tế.

  Nạp tiền bằng Bitcoin tại sàn giao dịch FX77 option có thể rút ngắn thời gian thu chi trên thanh toán quốc tế. FX77 option còn ủng hộ thao tác giao dịch trên máy di động, rất tiện cho nhà đầu tư giao dịch mọi lúc mọi nơi.

  20 năm trong tương lai ngành tài chính online sẽ chủ đạo sự phát triển kinh tế, mà FX77 option ủng hộ thanh toán bằng Bitcoin sẽ thay đổi thị trường internet và sẽ thúc đầy sáng tạo mô hình dịch vụ tài chính online.
   

Share This Page