1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tutorial Hưởng lãi kép với BTCClicks

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by salem001, Apr 2, 2018.

 1. Đăng ký: https://btcclicks.com/?r=1012532e
  Các thông tin: (1000 mbtc = 1BTC)
  Earn up to 0.00165 mBTC per click
  Earn up to 0.00132 mBTC per affiliate/referral click
  Minimum payout is 0.10000 mBTC
  Affiliate/referral program with a 40% to 80% commission!
  Premium membership costs 1.94400 mBTC/3 months and earn x2 your earnings.

  Đây là site ptc chỉ sử dụng cổng thanh toán BTC, Nó cũng có các hình thức giống các site ptc khác như click ads, upgrade, DR và RR. Nhưng nó có 2 điểm mạnh:
  1) % downline cao từ 40% tới 80%.
  2) Thanh toán qua bitcoin, mà bạn biết bitcoin là tiền điện tử tiềm năng như thế nào, giờ 1 bitcoin đã có giá trị cao hơn vàng. Hầu hết các chuyên gia đều nói bitcoin rất có tiềm năng và thời gian tới giá trị nó có thể đạt 30k$ ăn 1 bitcion. Bạn đầu tư site này có thể hưởng lãi kép từ nó.
   

Share This Page