1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Lợi ích từ việc dùng công nghệ blockchain

Discussion in 'Tin Tức' started by sinbad10, Jan 16, 2018.

 1. Sử dụng nền tảng blockchain, nhiều người dùng có thể lưu lại các thông tin của mình vào một hồ sơ thông tin và người dùng có thể quản lý các hồ sơ thông tin đã được chỉnh sửa và cập nhật. Những lý do nên trải nghiệm ứng dụng Blockchain dưới đây sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ hơn.

  nền tảng cũng giống như những tin tức trên Wikipedia, không phải là sản phẩm của riêng một nhà tác giả, không ai quản lý các nội dung

  nền tảng tạo nên khung xương kỹ thuật số

  Công nghệ Blockchain là một cơ sở thông tin tập trung vào mô hình bảo vệ cơ sở dữ liệu mà chính phủ hay các ngân hàng, đơn vị bảo hiểm vẫn sử dụng cho đến hôm nay. quản lý các cơ sở dữ liệu tập trung là trách nhiệm còn lại của người sở hữu, bao gồm kiểm soát cập nhật, truy cập và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng.

  Công nghệ blockchain tạo nên cơ sở dữ liệu khuếch tán

  Nền tảng blockchain về tính năng có khung xương kỹ thuật số khác. Đây cũng là điểm khác biệt và là tính năng đặc biệt nhất của công nghệ blockchain.

  bản chất của Blockchain được chỉnh sửa trên một hệ thống chủ và tất cả người dùng sẽ nhìn thấy phiên bản mới đã chỉnh sửa này. Trong ứng dụng blockchain, mỗi nút mạng đi tới một điểm kết thúc tương tự, mỗi bản cập nhật hồ sơ riêng, và hồ sơ nào phổ biến nhất sẽ trở thành thông tin chính thức thay vì nguyên bản ban đầu.  Chính sự khác biệt này làm cho công nghệ blockchain trở nên hữu ích hơn. Nó đại diện cho sự thay đổi trong việc đăng ký và phân tán tin tức nhằm loại sự cần thiết phải có một bên thứ 3 tin cậy để tạo yêu cầu cho các mối quan hệ số. Tuy nhiên công nghệ blockchain không phải là công nghệ mới.

  Công nghệ blockchain là sự kết hợp của các công nghệ đã được thử nghiệm và được ứng dụng theo một cách mới. Đó là sự tích hợp đặc biệt của 3 công nghệ mạng, mã hóa private key và giao thức của blockchain khiến ý tưởng của nhà tạo ra tiền tệ kỹ thuật số Bitcoin Satoshi Nakamoto trở nên hữu ích.

  Công nghệ blockchain đã được kiểm tra kỹ lưỡng: hàng triệu đô la được chi để khảo sát về công nghệ blockchain trong suốt vài năm qua và liên tục từ những cuộc khảo sát, kiểm tra liệu công nghệ blockchain có thích hợp trong các tóm tắt khác nhau hay không đã được thực thi.

  Công nghệ Blockchain hỗ trợ các công cụ mới để xác thực và ủy quyền trong thế giới số mà không cần phải quan tâm đến các Admin máy chủ trung tâm.
   

Share This Page